Atelier Carbon Footprint

Atelier Carbon Footprint

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant (kantoor Vilvoorde)
Medialaan 26
1800 Vilvoorde
woensdag   16/10  om  09u30
t.e.m
dinsdag   10/12  om 09u30
Energie

De deelnemers van het Atelier Carbon Footprint worden begeleid bij het berekenen van de carbon footprint van de eigen organisatie en bij het opstellen van een actieplan voor de reductie van de carbon footprint.


Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant voert met de steun van de provincie Vlaams-Brabant het project miK (milieu infopunt voor de kmo) uit. Het project heeft de doelstelling om de Vlaams-Brabantse bedrijven te helpen evolueren naar klimaatneutraliteit. De deelnemers van het Atelier Carbon Footprint worden begeleid bij het berekenen van de carbon footprint van de eigen organisatie en bij het opstellen van een actieplan voor de reductie van de carbon footprint.

Programma

    Dinsdag 16/10/2019: klassikale opleidingssessie
  • Hierin wordt na een algemene inleiding over de energievoorziening en de klimaatverandering besproken wat de berekening en de reductie van de carbon footprint van de organisatie inhoudt. Er wordt overlopen welke gegevens de deelnemers dienen te verzamelen om de berekening van de carbon footprint van de eigen organisatie uit te voeren. Op het einde van de sessie krijgen de deelnemers een vereenvoudigde rekentool ter beschikking waarmee ze aan de slag kunnen om de carbon footprint van de eigen organisatie te berekenen.
    Dinsdag 10/12/2019: bespreking resultaten en actieplannen
  • Tijdens deze terugkomsessie is er persoonlijke begeleiding van de deelnemers bij de berekening en bij het opstellen van de plannen voor reductie van de carbon footprint. Per deelnemer wordt 1 uur begeleiding voorzien. Afhankelijk van het aantal deelnemers, kan een tweede datum afgesproken worden voor deze terugkomsessie, zodat iedereen voldoende tijd met de expert heeft.

Trainer

Voor dit Atelier kan Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant een beroep doen op DVdB Consulting, adviesbureau met een ruime ervaring in ‘lean manufacturing’, energie-advies en ecologische voetafdruk. DVdB Consulting is officieel licentiehouder bij de Association Bilan Carbone voor het gebruik van de methode Bilan Carbone®.

Praktisch

Deelname aan het atelier kost € 500. Je kan je inschrijven via deze pagina.

r

Meer informatie

Voor meer informatie over dit Atelier Carbon Footprint kan je terecht bij Bie Gielen - bie.gielen@voka.be