Conferentie - Duurzame ontwikkeling in het hart van de Belgische politiek?

Conferentie - Duurzame ontwikkeling in het hart van de Belgische politiek?

Senaat
Leuvenseweg 7, 1000 Brussel
woensdag   24/04  om  09u00 - 12u30
Natuur
Energie
Mobiliteit
Duurzame ontwikkeling in het hart van de Belgische politiek

Wat zou er moeten gebeuren opdat duurzame ontwikkeling een meer centrale plaats gaat innemen in de Belgische politiek? Welke nieuwe initiatieven zouden van duurzame ontwikkeling het kader kunnen maken van een meer geïntegreerd en effectief beleid?


r

Programma

  • Korte inleiding door de voorzitter van de FRDO François-Xavier de Donnea
  • Een overzicht en analyse van het huidig Belgisch institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling (Dieter Vander Beke, FIDO)
  • Planbureau stelt een aantal recente data voor die het mogelijk maken de evolutie van ons land op het vlak van duurzaamheid te objectiveren (Alain Henry)
  • Analyse van de meerwaarde en beperkingen van het institutioneel kader (Kris Bachus, HIVA)
  • Debat tussen enkele bevoorrechte getuigen van de duurzame ontwikkeling. Zij delen hun reflecties met ons (met o.a. Edwin Zaccaï, Magda Aelvoet, Kris Bachus, …)
  • In een tweede deel van de conferentie wordt er gedacht over mogelijke structuren en processen die de samenwerking tussen alle betrokken spelers in België zouden kunnen verbeteren, met mogelijk een meer actieve rol voor de burgers.
  • De voormiddag wordt afgerond met een debat tussen politici over het belang dat duurzame ontwikkeling krijgt in hun partijprogramma’s voor de komende parlementsverkiezingen en – meer in het algemeen – over de plaats die het zou moeten innemen in de politiek in ons land.

Meer informatie over deze conferentie kan je hier vinden. Inschrijven kan via deze link.