Conferentie Road to 2050

Conferentie Road to 2050

OPEK, Leuven
donderdag   28/03  om  09u00 - 18u00
Energie
Landbouw & Voeding
Consumptie
Mobiliteit
Gebouwen
Conferentie Road to 2050

Wereldwijd blijkt het tegengaan van klimaatverandering een uiterst moeilijke opgave. Elke dag wijken we verder af van de in het Klimaatakkoord van Parijs vastgelegde reductie van de CO₂-uitstoot om de opwarming van de aarde te beperken tot een veilige 1,5 of zelfs 2°C. In Leuven zullen daarom vanaf 2019 de inspanningen op lokaal niveau gevoelig opgevoerd worden.


The time is now - Laten we nu de stap zetten van 'doen wat kan' naar 'doen wat moet'.

Vzw Leuven 2030 maakte samen met tientallen experts de Roadmap 2025/2035/2050: een leidraad om tegen 2050 het doel van een klimaatneutrale stad te realiseren. Deze Roadmap beschrijft in 13 programma's en 80 'werven' hoe we dit doel kunnen bereiken. Het is een call to action aan overheden, bewoners, kennisinstellingen, bedrijven en investeerders om samen in te zetten op een klimaatneutrale toekomst. Niet enkel voor Leuven, maar voor alle steden en gemeenten kan dit als leidraad fungeren.

Tijdens de Conferentie 'Road to 2050' wordt er kennis gedeeld, geïnspireerd, spreken enkele Leuvense sleutelactoren officiële engagementen uit en gaan we volop aan de slag voor een gezonde, leefbare en klimaatneutrale toekomst.

r

Programma

09u00 Ontvangst met koffie en thee - Registratie - Expo
09u30 Opening door Burgemeester Mohamed Ridouani - Grote Zaal
09u40 Keynote Jos Delbeke (voormalig Directeur-Generaal voor het klimaatbeleid bij de Europese Commissie) - Grote Zaal
10u10 Voorstelling van de Roadmap door Katrien Rycken (Leuven 2030) - Grote Zaal

10u30 Thematische sessies
In zes thematische sessies worden enkele belangrijke clusters uit de Roadmap besproken. Tijdens deze sessie worden uitdagingen, hinderpalen en oplossingen op strategisch niveau uiteengezet en tekenen we de grote beleidslijnen uit die nodig zijn om de Roadmap uit te voeren.

1. Energie-efficiëntie - Box
Begeleid door Jan Aerts (Projectingenieur Europees subsidiedossier L.E.U.V.E.N. bij Leuven 2030)

2. Hernieuwbare energie - Zwarte Zaal
Begeleid door Sara Van Dyck (Beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu)

3. Mobiliteit - Kleine Zaal
Begeleid door Willy Miermans (Prof. Emeritus IMOB)

4. Regionale ontwikkeling en governance - Daklokaal
Begeleid door Filip De Rynck (Professor Bestuurskunde aan UGent)

5. Vergroening - Vergaderlokaal
Begeleid door Martin Hermy (Prof. Emeritus Bioingenieurswetenschappen)

6. Consumptie: focus Voeding - Artiestenfoyer
Begeleid door Tessa Avermaete (Project manager bij SFERE afdeling Bio-economie aan KU Leuven)

12u15 - 13u00 Lunch - Rotonde

13u05 Implementatie van de Roadmap door Michèle Jacobs (Leuven 2030) - Grote Zaal
13u20 Leuvense sleutelactoren over hun engagement - Grote Zaal

  • Stad Leuven door David Dessers (Schepen klimaat en duurzaamheid bij stad Leuven)
  • VOKA door Peter Van Biesbroeck (Algemeen Directeur VOKA)
  • KU Leuven door Gerard Govers (Vice-Rector Wetenschap en Technologie KU Leuven)

14u15 Werktafels over zes concrete werven
Zes van de 80 specifieke projectenclusters uit de Roadmap worden onder de loep genomen. We bespreken wat de cruciale randvoorwaarden zijn, de noodzakelijke businessmodellen, de wenselijke partnerschappen, welke mogelijke valkuilen er zijn en wat zeker niet mag ontbreken. Tijdens deze sessie gaan we hands-on te werk om enkele essentiële projecten te kickstarten.

1. Hoe kunnen we lokale, bottom-up initiatieven ondersteunen? - Zwarte Zaal
Begeleid door Kris Bachus  (Onderzoeksleider Klimaat en Duurzame Ontwikkeling HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving KU Leuven)

2. Hoe versnellen we de omslag naar duurzame deelmobiliteit? - Kleine Zaal
Begeleid door Bram Seeuws (Coördinator Autodelen.net)

3. Hoe richten we een klimaatfonds op dat gebruikt kan worden als hefboom om de transitie te versnellen? - Daklokaal
Begeleid door Bart Vercoutere (Director Hardware bij Bringme)

4 Hoe bewaken we de sociale rechtvaardigheid van de klimaattransitie? - Box
Begeleid door Isabel Devriendt (Directeur Samenleving bij stad Leuven)

5. Hoe kunnen we het gebruik van groene warmte in Leuven versnellen? - Vergaderlokaal
Begeleid door Wouter Cyx (Senior Ingenieur - Beleidexpert bij Kelvin Solutions)

6. Hoe kunnen steden het beleid beïnvloeden door de handen in elkaar te slaan? - Artiestenfoyer
Begeleid door Geertrui Vanloo (Adjunct-algemeendirecteur Stad Leuven)

16u20 Slottoespraak door Jean-Pascal van Ypersele (Voormalig Vice-Voorzitter Intergovernmental Panel on Climate Change en Professor Klimatologie en Milieuwetenschappen UCLouvain) - Grote Zaal

16u05 - 18u00 Netwerkreceptie - Rotonde

r

Praktisch

Datum
28 maart 2019

Tijd
09u00 tot 18u00

Locatie
OPEK
Vaartkom 4
3000 Leuven

Inschrijven

De inschrijvingen voor de conferentie Road to 2050 werden afgesloten.

Conferentie Road to 2050