TML Talk #9 - De slimme kilometerheffing: sociale, fiscale en mobiele uitdagingen

TML Talk #9 - De slimme kilometerheffing: sociale, fiscale en mobiele uitdagingen

Hal 5
dinsdag   21/09  om  12u00 - 14u00
Mobiliteit

Het autoverkeer in Vlaanderen neemt alleen maar toe. Dat stijgende autoverkeer zorgt voor steeds meer files en milieuoverlast. Een slimme kilometerheffing voor lichte voertuigen, zoals personenwagens, kan een belangrijk onderdeel zijn van de mobiliteitsoplossing.

Transport & Mobility Leuven lag mee aan de basis voor het studiewerk, zowel in Vlaanderen als voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze Transport & Mobility Leuven talk, georganiseerd tijdens de European Mobility Week, wordt ingezoomd op de stand van zaken rond een slimme kilometerheffing in het Brussels Gewest, wordt rekeningrijden gekaderd vanuit een internationale context en wordt geluisterd naar het standpunt van de automobielsector.

De sprekers zijn Griet De Ceuster (TML), Sven Gatz (Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met onder meer Financiën en Begroting) en Michel Martens (MOBIA). Moderator is Wouter Florizoone (TML). De voertaal is Nederlands.

Het event (inclusief broodjeslunch) is gratis, maar inschrijven is vereist. Dat doe je hier.