Trainingen: duurzame burgerinitiatieven in samenwerking met lokale overheden

Trainingen: duurzame burgerinitiatieven in samenwerking met lokale overheden

ONLINE
maandag   29/11  om  09u00
Nieuws

Residentiële woningen en publieke gebouwen moeten minder broeikasgassen uitstoten: energiezuiniger, geen fossiele brandstoffen meer, hernieuwbare energie … Hoe pak je dat aan, hoe creëer je draagvlak ?

Energiecoöperaties met burgerparticipatie willen hierin nog meer een trekkersrol gaan opnemen door burgers te betrekken bij hun lokale klimaatprojecten. In het RHEDCOOP project werd onderzocht welke rol coöperaties en andere burgerinitiatieven kunnen opnemen door de realisatie van allerlei proefprojecten voor verduurzaming van publieke gebouwen en woningen zoals: ESCO met burgerparticipatie, wijkrenovaties, renovaties voor een kwetsbare doelgroep…

Ook benieuwd naar de resultaten en geleerde lessen? Schrijf je dan nu in op één van deze interactieve online trainingen

• van maandag 29 november van 9.30 tot 12.30 uur voor ambtenaren, schepenen, wethouders,... uit Vlaanderen en Nederland

• van maandag 29 november van 13.30 - 16.30 uur voor geïnteresseerde burgers, energiecoöperaties, burgerinitiatieven en vrijwilligers

Hou deze datum vrij op 7 december is er het eindsymposium van Rhedcoop, samen met BE-reel!, in het Herman Teirlinck gebouw, Havenlaan 88 in 1000 Brussel van 9.30 tot 17.30 uur. Om 17.30 uur is er een afsluitende receptie.