Een one-stop-shop voor begeleiding bij renovatie

Startdatum
January
2021
Status
Trekker
stad Leuven
Betrokken partners
Leuven 2030, Minder=Meer, Dialoog vzw, Igo, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Ecoob
Thema's
Energie, (ver)Bouwen

Woningen sneller renoveren is een grote uitdaging voor Leuven. Voor inwoners die met een energierenovatie aan de slag willen, is het niet eenvoudig om de correcte info en de juiste partners te vinden. Door het opzetten van een one-stop-shop willen we die drempel weghalen door het aanbod voor energierenovatie, hernieuwbare energie en energiebesparing helder te presenteren met één duidelijk aanspreekpunt. Zo’n systeem moet ook de aanbieders van diensten samenbrengen en zo toelaten om nauwer samen te werken en beter op elkaars aanbod aan te sluiten. Tot slot zal dit het ook makkelijker maken om subsidies aan te reiken en te verdelen. Zo kan een one-stop-shop de renovatiegraad in Leuven stevig helpen opkrikken.

Jouw contactpersoon

Anne Goidts
Programmaverantwoordelijke woningen renoveren
info@leuven2030.be
Jorne Maes
Dienst Duurzaamheid stad Leuven
jorne.maes@leuven.be

Wie neemt er deel?

Wie zijn alle partners in het traject?

Trekker
stad Leuven
Betrokken partners
Leuven 2030, Minder=Meer, Dialoog vzw, Igo, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Ecoob

Rol van Leuven 2030?

In dit doorbraakproject nemen wij de volgende rol(len) op ons:

Facilitator

Plaats in de Roadmap?

Dit doorbraakproject maakt deel uit van de volgende programma’s uit de roadmap:

Hoe gaan we te werk?

We starten met het in kaart brengen van het bestaande en het gewenste aanbod. Daarbij bouwen we voort op het werk dat er al gebeurde bij het Project Energiecoach en het Leuvense aanbod van renovatiebegeleiding. Ook de opvolgingsprocessen voor klanten worden daarbij meegenomen. Vervolgens richten we een stuurgroep op die op basis van dat voorbereidend werk op zoek gaat naar een manier om de verschillende processen en het aanbod te integreren. Daarbij is er meteen ook aandacht voor een juridische- en organisatiestructuur om dat te dragen en om uiteindelijk als eigenlijke one-stop-shop te gaan fungeren.  De uitkomst hiervan is begin 2022 voorgesteld aan het College van burgermeester en schepenen. In het najaar van 2022 wordt de one-stop-shop verder uitgewerkt en willen we deze door de gemeenteraad laten aanduiden als (Vlaams) Energiehuis van Leuven zodat Leuvenaars er vanaf 2023 terecht kunnen. In dit traject zullen stap voor stap meer partners betrokken worden bij de verdere uitbouw.  

Jan
2021
Jan
2021

In kaart brengen bestaand en gewenst aanbod en processen

Sep
2021
Sep
2021

Eerste stuurgroep

Feb
2022
Feb
2022

Verschillende mogelijke structuren uitgewerkt

Jun
2022
Jun
2022

Voorstel aan College van burgemeester en schepenen Leuven

Jan
2023
Jan
2023

Opstart one-stop-shop en erkenning als Energiehuis

Jan
2023
Jan
2023

Verdere uitrol en optimalisatie

Jul
2022
Jul
2022
Jan
Jan

In kaart brengen bestaand en gewenst aanbod en processen

Jan
2021
Jan
2021
Sep
2021
Sep
2021

Eerste stuurgroep

Verschillende mogelijke structuren uitgewerkt

Feb
2022
Feb
2022
Jun
2022
Jun
2022

Voorstel aan College van burgemeester en schepenen Leuven

Opstart one-stop-shop en erkenning als Energiehuis

Jan
2023
Jan
2023
Jan
2023
Jan
2023

Verdere uitrol en optimalisatie

Jul
2022
Jul
2022
Jan
2023
Jan
2023

Waarom is dit project belangrijk?

Het energieverbruik van onze woningen is verantwoordelijk voor ongeveer 31% van de Leuvense CO₂e-uitstoot*. Een van de grootste uitdagingen ligt dus in het veel sneller renoveren van de bestaande woningen. Een uitdaging van die grootorde vereist een organisatie die het inwoners makkelijk maakt om snel correcte info te vinden en aanbieders van diensten om die inwoners en elkaar te vinden. Met de one-stop-shop willen we:

  • Een drempel voor inwoners weghalen door het aanbod voor energierenovatie, hernieuwbare energie en energiebesparing helder te presenteren met één duidelijk aanspreekpunt.
  • De aanbieders van diensten samenbrengen en zo toelaten om nauwer samen te werken, beter op elkaars aanbod aan te sluiten en via gedeelde inzichten snel in te spelen op nieuwe tendensen en producten.
  • Het makkelijker maken om een uitgebreider aanbod aan diensten, in samenwerking met de markt, te ontwikkelen. Zo kunnen de stad en haar partners niet alleen individuele ondersteuning aanbieden, maar ook een rol spelen als marktfacilitator.
  • Het vinden en verdelen van fondsen en subsidies vergemakkelijken.

*CO₂-inventaris Burgemeestersconvenant

No items found.

De weg die we de afgelopen maanden aflegden

June
2022

Het college beslist principieel over de oprichting van een Leuvense one-stop-shop als uitgebreide dienstverlening van stad Leuven.

February
2022

De nieuwe werkingsstructuur wordt aan het college voorgesteld. De feedback wordt meegenomen in het verdere proces.

September
2021

De stuurgroep die op basis van het voorbereidend werk op zoek moet naar een manier om de verschillende processen en het aanbod te integreren komt een eerste keer samen.

January
2021

De programmaverantwoordelijken van Roadmap programma ‘woningen renoveren’ starten samen met het energieteam van stad Leuven aan de uitbouw van de eigenlijke one-stop-shop. Eerst wordt een overzicht gemaakt van het bestaande en het gewenste aanbod alsook de daarbij horende opvolgingsprocessen voor klanten.

January
2017

Stad Leuven start in het kader van het Project Energiecoach met de uitbouw van een stedelijk energieloket. In samenwerking met Dialoog en IGO werd die dienstverlening uitgebreid en geïntegreerd tot een aanbod van renovatiebegeleiding. Onder meer op dat werk bouwen we dit in doorbraakproject verder.

Meer tonen

Meer weten?

No items found.

Gerelateerde evenementen

No items found.