Leuvense voedselstrategie

Leuvense voedselstrategie

Leuvense voedselstrategie

Binnen het project 'Leuvense voedselstrategie' werd een strategie ontworpen voor een meer duurzaam landbouw- en voedingssysteem in Leuven. De voedselstrategie richt zich op alle aspecten van de voedingsketen, zoals productie, consumptie, verwerking, distributie, … In Leuven werd bovendien de uitdrukkelijke keuze gemaakt om de voedselstrategie niet door een kleine groep experten te laten schrijven, maar samen met alle belanghebbenden (consumenten, handelaars, winkelketens, de horeca en cateraars, producenten, belangenbehartigers en het lokaal beleid).

De Leuvense voedselstrategie zou de lijm kunnen vormen tussen de vele landbouw- en voedingsinitiatieven in Leuven en omgeving en wil een signaal geven aan het beleid, bedrijven en inwoners om hier samen én individueel werk van te maken.

Open of download de Leuvense voedselstrategie

Betrokken partners

Het traject rond de Leuvense voedselstrategie werd aangestuurd door: Tessa Avermaete (KU Leuven), Erik Béatse (Riso Vlaams-Brabant), Heidi Du Laing (stad Leuven), Gert Engelen (Rikolto), Nick Francois (Boerenbond), Johan Geleyns (Landbouwer), Brecht Goussey (CSA-boer), Michèle Jacobs (Leuven 2030 vzw), Anita Magits (stad Leuven), Stef Steyaert (Levuur), Evert Thys (stad Leuven) en Hilde Van Rillaer (stad Leuven).

Meedoen?

Zien hoe jij jouw steentje kunt bijdragen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@leuven.be met vermelding van 'Leuvense voedselstrategie'. Wij sturen jouw mail door naar de juiste persoon.

r

Meer over de Leuvense voedselstrategie

In Leuven gebeurt al veel rond duurzame landbouw en voeding. Denk maar aan korte keten-initiatieven, verpakkingsvrije winkels of projecten rond voedseloverschotten. Dit zijn allemaal relevante initiatieven, maar ze staan nog los van elkaar. Een overkoepelend kader ontbreekt. Eind 2017 ging daarom het traject rond de Leuvense voedselstrategie van start; een samenwerking tussen Leuven 2030, Levuur, Riso Vlaams-Brabant, Rikolto, KU Leuven, Boerenbond, stad Leuven en vele andere actoren.

In Leuven is de uitdrukkelijke keuze gemaakt om de voedselstrategie niet door een kleine groep experten te laten schrijven, maar samen met alle belanghebbenden. Tijdens de diverse bijeenkomsten met telkens 50 tot 70 deelnemers werd de strategie echt sámen bepaald. Door de krachten binnen het netwerk van Leuven 2030 te bundelen, hebben meer dan honderd betrokkenen op 7 juni 2018 een krachtig, gedragen document kunnen overhandigen aan enkele oplossingsactoren, waaronder stad Leuven, Carrefour Belgium en Boerenbond.

De voedselstrategie richt zich op alle aspecten van de voedingsketen, zoals productie, consumptie, verwerking, distributie, … Met zeven heldere strategische doelstellingen zullen we in Leuven zo snel mogelijk aan de slag moeten gaan om het landbouw- en voedingssysteem te verduurzamen en zo bij te dragen aan een klimaatneutrale stad. Onder de doelstellingen zijn bovendien meerdere concrete actiepunten opgenomen.

Nu de strategie er is, is de tijd gekomen om deze om te zetten in concrete plannen. We zijn benieuwd hoe de uiteenlopende Leuvense spelers, van inwoners tot boeren en van handelszaken tot stad, aan de slag gaan met de Leuvense voedselstrategie.