Aanbevelingen voor een toekomstgerichte stad van vzw Leuven 2030

Aanbevelingen voor een toekomstgerichte stad van vzw Leuven 2030

Nieuws
Memorandum Leuven 2030 - Aanbevelingen voor een toekomstgerichte stad Aanbevelingen voor een toekomstgerichte stad
p
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

De komende 5 à 10 jaar zijn cruciaal om het klimaat en de manier van leven zoals we die vandaag kennen, veilig te stellen. Niet alleen ver weg, maar ook hier bij ons.


Versnelling hoger schakelen

Wereldwijd zien we dat steden een voortrekkersrol spelen in het aangaan van deze klimaatuitdaging. Ook stad Leuven formuleerde al in 2013 de ambitie om klimaatneutraliteit na te streven. Er werden de afgelopen jaren waardevolle stappen gezet, maar de weg is nog lang en er zal een versnelling hoger geschakeld moeten worden om dat doel te bereiken.

Inspiratie voor politieke partijen

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 presenteren wij daarom ons memorandum. In dit memorandum lees je de aanbevelingen van vzw Leuven 2030 aan de kandidaat-bestuurders van de stad Leuven en vind je meer achtergrondinformatie over de Leuvense klimaatuitdaging en vzw Leuven 2030.

Wij hopen dat dit document politieke partijen blijvend kan inspireren in het bepalen van hun partijstandpunten en -prioriteiten met betrekking tot de Leuvense klimaatuitdaging.

Zet de klimaatuitdaging bovenaan de politieke agenda

Wij hopen dat de klimaatuitdaging bovenaan de politieke agenda wordt geplaatst en dat hiervan de komende maanden een verkiezingsthema wordt gemaakt. Jij kan ons hierbij helpen. Door ons memorandum te delen met je netwerk, onder andere via sociale media, laat je zien dat de klimaatneutrale toekomst van Leuven ook jou bezighoudt.