CO₂ monitoring

CO₂ monitoring

Ons doel is om, samen met de Leuvense samenleving, een klimaatneutrale stad tegen 2050 te realiseren. Om te weten of we op de goede weg zijn, is monitoring van groot belang.

We hebben er bewust voor gekozen om deze monitoring publiekelijk te delen. Wij willen iedere Leuvenaar de mogelijkheid geven om de evolutie van de CO₂-uitstoot te volgen. Bij een toekomst met minder uitstoot hebben we allemaal te winnen en we kunnen hier allemaal aan bijdragen.

Sinds 2010 volgen we de jaarlijkse voortgang van onze CO₂-uitstoot op. Om te weten of we op het vlak van CO₂-vermindering op schema zitten, werden er twee curves opgesteld: de doelstelling van Europa (rode curve) en de doelstelling van Leuven 2030 (groene curve).

12 februari 2019 - Ons dashboard wordt geüpdatet met actuele data. De update wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

r

Scope 1 en scope 2

De uitstoot van CO₂ die we in Leuven opvolgen, behelst niet álle CO₂-uitstoot die je kan linken aan de Leuvense samenleving. We monitoren de uitstoot in scope 1 en scope 2. Scope 3 nemen we niet mee.

Scope 1
De CO₂-uitstoot die op het eigen grondgebied wordt uitgestoten, ook wel ‘directe emissies’ genoemd. Denk hierbij aan de auto’s in Leuvense straten, Leuvense woningen, kantoren en scholen.

Scope 2
CO₂-uitstoot die ergens anders wordt gegenereerd voor de productie van elektriciteit die in Leuven wordt verbruikt, ook wel ‘indirecte emissies’ genoemd.

Scope 3
Alle CO₂-uitstoot die door of ten behoeve van Leuvenaars wordt uitgestoten buiten Leuvens grondgebied. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • De vliegtuigreizen die je maakt;
  • De bananen die voor jou naar hier verscheept en gereden worden;
  • De laptop die voor jou wordt gemaakt;
  • De pakjes die je via een webshop aan huis laat leveren (hun productie, hun transport buiten Leuven, etc.).

Met Leuven 2030 richten we ons op alle CO₂-uitstoot die thuishoort onder scope 1 en scope 2; we richten ons dus niet zozeer op scope 3. De scope 3-emissies zijn heel sterk gelinkt aan ons consumptiegedrag en liggen naar ruwe schatting driemaal hoger dan de uitstoot van scope 1 en scope 2 samen. Geen te verwaarlozen uitstoot dus, maar omdat deze uitstoot bijna onmogelijk is om op stedelijk niveau op te volgen, ligt dit niet in de hoofdfocus van Leuven 2030.