CO₂-uitstoot per inwoner en student

CO₂-uitstoot per inwoner en student

Omdat we willen monitoren hoe de CO₂-uitstoot per persoon evolueert, volgen we ook de relatieve uitstoot op.

Leuven groeit jaarlijks, zowel in het aantal inwoners en studenten als op het vlak van economische bedrijvigheid. Meer inwoners, studenten en bedrijvigheid brengen meer activiteit met zich mee en dus mogelijk ook meer CO₂-uitstoot.

Om de uitstoot per inwoner in kaart te brengen, hebben we de totale uitstoot gedeeld door het aantal inwoners en twee derde van de studenten op kot in Leuven. We hebben deze studenten op kot als deeltijds inwoners meegeteld, omdat veel studenten tijdens het weekend of tijdens vakanties niet op kot zitten. De groei in economische activiteit werd voorlopig niet in de cijfers verwerkt, omdat het bijzonder complex is om dit correct in kaart te brengen.