Totale CO₂-uitstoot per jaar

Totale CO₂-uitstoot per jaar

Sinds 2010 volgen we de jaarlijkse voortgang van onze CO₂-uitstoot op. Om te weten of we op het vlak van CO₂-reductie ‘op schema’ zitten, werden er twee reductiecurves opgesteld: de doelstelling van Europa (rode curve) en de doelstelling van Leuven 2030 (groene curve).

Rode curve: doelstelling van Europa

De rode curve staat voor de doelstelling van Europa. In de grafiek kan je zien dat deze curve sneller daalt vanaf 2015. Europa heeft op de Klimaattop in Parijs (december 2015) besloten ambitieuzer te zijn. Europa paste haar doelstelling aan van 34% CO₂-reductie naar 40% CO₂-reductie ten opzichte van 1990. Deze reductiecurve zouden we minimaal moeten kunnen volgen. Als onze uitstoot boven deze reductiecurve uitkomt, komen we terecht in het rode gebied. Dit betekent dat we samen harder moeten werken om de doelstelling van Europa te bereiken.

Groene curve: doelstelling van Leuven 2030

De ambitie van Leuven 2030 hebben we gevisualiseerd met de groene curve. Onze ambitie ligt hoger dan die van Europa: tegen 2030 willen we 69% van onze uitstoot in 2010 hebben gereduceerd. Onze curve is bovendien minder lineair dan de rode curve van Europa, omdat wij rekening hebben gehouden met een opstartperiode. Alle verandering is moeilijk en om impact te zien, moeten er zware voorbereidingen worden getroffen. Na deze opstartperiode pakt de groene curve snelheid en daalt hij sterk, om op het einde weer te vertragen; de laatste loodjes wegen immers het zwaarst. De curve eindigt in 2030 bij onze eerste mijlpaal: een CO₂-reductie van 69% ten opzichte van 2010.

Dalende lijn

In de grafiek kan je zien dat we vanaf 2010 een dalende lijn inzetten, die de Europese doelstellingen ongeveer volgt. Dat onze absolute CO₂-uitstoot daalt, is natuurlijk goed nieuws. De daling volgt echter nog niet de ambitie van Leuven 2030 (de groene lijn). De uitdaging voor de Leuvense samenleving is om onze CO₂-uitstoot zo snel mogelijk te verminderen en binnen het groene vlak te krijgen. Hoe sneller we de CO₂-uitstoot verminderen, hoe sneller we voldoen aan onze ambitie en hoe sneller we klimaatneutraal zullen zijn.