wetenschappelijk rapport

wetenschappelijk rapport

Nulmeting

In 2010 werd het belang van een klimaatneutraal Leuven uitgesproken door stad Leuven, KU Leuven en enkele middenveldorganisaties. Gedurende meer dan een jaar werkten verschillende partners nauw samen aan een nulmeting om onder andere de CO₂-uitstoot van de stad te bepalen. Hiervoor werd 2010 als referentiejaar genomen.

Wetenschappelijk rapport

De resultaten van de nulmeting werden opgenomen in een wetenschappelijk rapport. Het wetenschappelijk rapport omvat onder andere een lijst met mogelijke en noodzakelijke maatregelen: een overzicht van mogelijke scenario’s om tot een klimaatneutrale stad te komen.