onze projecten

onze projecten

Een van de doelstellingen van Leuven 2030 is om, samen met de Leuvense samenleving, projecten te ontwikkelen die bijdragen aan een klimaatneutrale toekomst. Door de jaren heen is er een waardevol netwerk ontstaan, bestaande uit enthousiaste leden, gedreven partners en gemotiveerde vrijwilligers. Zij bouwen aan een toekomst met minder uitstoot, niet alleen door individuele acties te ondernemen, maar ook door samen aan straffe pilootprojecten te werken.

Deze pilootprojecten zijn ‘voorbeeldprojecten’ die, als zij veelvuldig in Leuven worden gekopieerd, een flinke impact zullen hebben op de vermindering van de CO₂-uitstoot op Leuvens grondgebied. De eerste pilootprojecten zijn ontstaan naar aanleiding van de uitdagingen in het wetenschappelijk rapport van Leuven 2030. Ideeën ontstonden en de juiste mensen bundelden hun krachten. Er werden concrete plannen opgesteld en uitgevoerd. Sommige van deze projecten zijn bezig met de onderzoeksfase, terwijl andere al concrete realisaties hebben.

Volledig in lijn met het gezegde ‘stilstand is achteruitgang’ staan de ideeën voor duurzame initiatieven en pilootprojecten nooit stil. Voortdurend worden er pilootprojecten uit de grond gestampt, elk project even veelbelovend.

Stuk voor stuk dragen deze pilootprojecten bij aan een leefbare, veerkrachtige toekomst voor Leuven. Wij als vzw zijn heel dankbaar voor de tijd en passie die onze leden en partners in deze projecten steken, want enkel als we samenwerken, gaan we ons doel bereiken.

Ben je benieuwd naar onze projecten of zou je je graag bij een van de projecten aansluiten? Lees dan over onze projecten door in de menubalk op de verschillende projecten te klikken!