Consultancy op het gebied van duurzaamheid

Consultancy op het gebied van duurzaamheid

Gebouwen
Energie
Mobiliteit
Consumptie

Zie jij net als andere vooruitstrevende organisaties het belang in van het verduurzamen van jouw organisatie, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? In Leuven en omstreken bestaan er meerdere consultancy organisaties die jou graag op weg helpen naar een meer duurzame organisatie. Van het treffen van kleine maatregelen om de CO₂-uitstoot te beperken tot het opzetten van innovatieve projecten; deze organisaties maken voor jouw organisatie een plan op maat!


Veel bedrijven beginnen wakker te worden en zien in dat het verduurzamen van hun bedrijf kansen biedt. Ze zien in dat het treffen van duurzame maatregelen niet alleen goed is voor hun omgeving, maar ook (en vooral) voor henzelf.

Een bedrijf of organisatie kan heel veel doen: van het juist afstellen van de verlichtings- en verwarmingsinstallaties op kantoor tot het duurzaam distribueren van producten. Maatregelen als deze zorgen ervoor dat de CO₂-uitstoot van je organisatie wordt beperkt én brengen in veel gevallen ook nog geld op.

Om maximaal voordeel uit de 'verduurzaming' van je organisatie te halen, is het handig om te weten hoe de vork in de steel zit. Als jouw organisatie zelf geen duurzaamheidsexpert in dienst heeft, kan je vertrouwen op de expertise van de consultants van onderstaande organisaties. Deze organisaties geven jouw bedrijf of organisatie duurzaam advies en maken een plan op maat, volledig afgestemd op de ambities en het budget.

Wil jij jouw bedrijf klaarstomen voor de toekomst? Bekijk hieronder wat de verschillende organisaties voor je kunnen betekenen, van plan tot uitvoering!

De opties

r

Futureproofed

Futureproofed is ervan overtuigd dat de klimaatuitdaging waar we nu voor staan, een uitstekende kans biedt voor bedrijven om te floreren. Futureproofed start altijd bij de belangrijkste uitdaging voor jouw bedrijf of organisatie en werkt op een resultaatgerichte manier aan een oplossing. Futureproofed leidt jouw organisatie, ondersteund door data, richting een plan dat de CO₂-uitstoot van je bedrijf reduceert en dat tegelijkertijd helpt om kosten te besparen, je merk te versterken en nieuwe kansen voor je bedrijf te creëren.

Futureproofed biedt vier services aan:

 • Carbon and environmental management: met behulp van interactieve 'tools' stel je doelen en kan je het behalen van deze doelen, de kosten en de CO₂-besparing monitoren.
 • Sustainable business development: workshops of programma's die je bedrijf helpen om je huidige producten te innoveren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
 • Sustainable storytelling: een service die je helpt om je succesverhalen op een heldere en aantrekkelijke manier te vertellen aan je klanten, stakeholders en medewerkers, waardoor je merk erkenning krijgt en je organisatie anderen kan inspireren.
 • Coaching en encouraging: Futureproofed kan ook fungeren als een sparring partner in lopende projecten en strategische processen.
r

Ecolife

Ecolife ondersteunt bedrijven, organisaties en overheden om hun ecologische doelstellingen te realiseren. Ze ontwikkelen tools en scans om ecologische impact te meten en begeleiden veranderingstrajecten in organisaties met medewerkers en andere betrokkenen. Ze werken duurzame campagnes uit op maat en bieden workshops aan over verduurzaming. Ecologische gedragsverandering is daarbij de sleutel. Een belangrijke uitdaging, want gedrag is complex en vaak onvoorspelbaar. Als het gaat om gedragsverandering in organisaties heeft Ecolife daarom ook aandacht voor hefbomen en belemmeringen in de sociale context van mensen en groepen.

Ecolife biedt vier diensten aan:

 • Impact meten: ze berekenen de voetafdruk van organisaties en hun infrastructuur, activiteiten en evenementen.
 • Coachen: Ecolife inspireert en begeleidt organisaties om hun duurzaamheidsvisie uit te klaren, om duurzame acties en maatregelen te nemen en om hun medewerkers en andere partners te betrekken bij dit proces. Ze werken met verschillende instrumenten en methoden en komen samen met de opdrachtgever tot een aanpak op maat, waarbij ze focussen op participatie en empowerment.
 • Campagne voeren: ze ontwikkelen resultaatgerichte sensibiliseringscampagnes samen met de medewerkers en andere partners om duurzaamheid meer en beter op de kaart te zetten in en buiten de organisatie.
 • Workshops: met een waaier aan workshops laat Ecolife medewerkers eenvoudig kennismaken met thema’s als klimaatverandering, energie- en waterbesparing, afvalpreventie, de ecologische voetafdruk en ecologisch en veilig rijden. Ze ontwikkelen ook workshops op maat.
r

Factor4

Factor4 betekent twee keer meer comfort met twee keer minder energie. Elke dag ziet Factor4 gebouwen die niet goed presteren. Ze verbruiken teveel energie, het onderhoud is duur en de mensen die er werken zijn niet gelukkig, ontevreden of zelfs ziek. Factor4 gelooft dat dit beter kan, efficiënter en comfortabeler. Ze geloven dat een prestatiecontract een krachtig middel is om gebouwen te verbeteren en te beheren.

Factor4 ontwikkelt verbeteringsprojecten en kijkt daarbij naar het eindresultaat. Ze zijn bereid daarbij hun verantwoordelijkheid te nemen en te delen in de investeringsrisico’s. Factor4 is gespecialiseerd in ‘Building Performance’. Dat kan voor jouw bedrijf van alles betekenen. Factor4 luistert en biedt de gepaste ondersteuning, waaronder:

 • CO₂-neutraal: Factor4 begeleidt organisaties naar een CO₂-neutrale werking. Ze realiseren dit door een combinatie van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en vrijwillige CO₂-compensatie. In veel gevallen kan een gebouw ook gratis CO₂-neutraal worden.
 • Prestaties van het gebouw: Factor4 onderzoekt de prestaties van het gebouw, gebaseerd op het comfort van de gebouwgebruiker. Ze kijken naar het thermisch comfort, akoestiek, luchtkwaliteit en licht.
 • Energie-efficiëntie: Factor4 is de architect van het energieproject in je organisatie. Ze garanderen het resultaat.

De klanten van Factor4 lopen uiteen van KMO’s, grote ondernemingen en scholen tot appartementsgebouwen, energiecoöperatieven en publieke overheden.

r

CO₂logic

CO₂logic streeft ernaar om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van je organisatie te verbeteren door je klimaatimpact te verlagen. Samen met jouw organisatie en hun klimaat- en energieadviesdiensten creëer je duurzame socio-economische voordelen.

CO₂logic werkt volgens vier stappen:

 • Berekenen: de eerste stap is de huidige CO₂-voetafdruk berekenen en beoordelen. Deze berekening kan uitgevoerd worden voor producten, diensten, organisaties, acties, evenementen, etc.
 • Verminderen: deze stap zorgt voor de identificatie van de dringendste en interessantste CO₂-verminderingskansen. Om CO₂-reducties te versnellen ondersteunt CO₂logic bedrijven met het organiseren van diverse CO₂ reducerende acties.
 • Compenseren: de CO₂-restuitstoot wordt gecompenseerd via de ondersteuning van gecertificeerde klimaatprojecten.
 • Communiceren: bedrijven die een inspanning doen om hun klimaatimpact te verlagen verdienen erkenning. CO₂logic ondersteunt bedrijven in hun interne en externe communicatie gericht aan alle stakeholders, om de betrokkenheid en de erkenning te verhogen.

Het voltooien van dit 4-stappenplan leidt tot het internationaal erkende CO₂ Neutral® label. Het CO₂ Neutral® label garandeert dat bedrijven die dit label ontvingen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren. In tegenstelling tot "greenwashing" kan dit label alleen verkregen worden dankzij serieuze klimaatinspanningen.

r

Efika

Efika staat voor effectief en efficiënt. Efika richt zich op het comfortabeler, duurzamer en zuiniger maken van gebouwen. Zij gaan voor efficiënter in alle opzichten, via effectieve oplossingen, die ze samen met jouw organisatie uitwerken. Efika werkt met drie stappen: formuleren (omdat een goede analyse 80% van de oplossing is), integreren (omdat efficiëntieverhogende maatregelen maar al te vaak dromen op papier blijven) en evalueren (omdat een gebouw steeds in beweging is).

 • Formuleren: Efika zet bijvoorbeeld tijdelijke meetcampagnes op om energiestromen te meten, geeft expertadvies voor beter gebruik van de gebouwen en werkt verschillende scenario's uit als ondersteuning voor de beslissingsnemers.
 • Integreren: Efika kan aandacht besteden aan het optimaliseren van beschikbare middelen (voor energie- en watergebruik), begeleiding bieden bij het opzetten van energiemonitoring en ondersteunen in het opstellen van duidelijke lastenboeken voor de investeringen.
 • Evalueren: op het vlak van evaluatie kan Efika onder andere de energiewinsten in kaart brengen en het gemaakte plan actualiseren naar nieuwe inzichten.
r

CORE

CORE is een team van innoverende ingenieurs die projecten rond efficiënt en duurzaam energiegebruik ontwikkelen en ondersteunen tot hun realisatie. CORE heeft uiteenlopende projecten, van het meten van het energieverbruik in restaurants en het reduceren van hun CO₂-uitstoot tot het ontwikkelen van een standaard methodologie om energie te besparen in schoolgebouwen. Ook is CORE actief rond de thema’s warmtenetten, energieaudits in de industrie en duurzame mobiliteit.

Wat CORE uniek maakt, is dat deze coöperatie volledig gedragen wordt door studenten (COREnauten). De COREnauten besturen hun eigen onderneming van technische tot organisatorische taken. Ze worden daarin bijgestaan door een breed netwerk van bedrijven en alumni.

Wat levert het op?

r

De voordelen

 • De consultancy organisaties zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en weten precies welke relevant zijn voor jouw bedrijf of organisatie.
 • Door duurzamer te werken of te investeren in duurzame oplossingen kan je de (operationele) kosten van jouw bedrijf of organisatie verlagen. Hoe eerder je begint, hoe sneller je jouw investeringen terugverdient én hoe meer winst je maakt over de jaren heen.
 • Een gebrek aan innovatie bij een organisatie brengt risico's met zich mee. Door je bedrijf klaar te stomen voor de toekomst beperk je deze risico's op lange termijn.
 • Duurzaamheid versterkt je merk. Een merk dat toekomstgericht is en verder kijkt dan de eigen organisatie, zal in de smaak vallen bij haar stakeholders.
 • Door je bedrijf of organisatie te verduurzamen, bouw je mee aan een klimaatneutrale toekomst voor Leuven. Je helpt mee met het verminderen van de CO₂-uitstoot in Leuven. Van de uitstoot is een groot deel afkomstig van gebouwen en mobiliteit (samen goed voor maar liefst 85% van de totale CO₂-uitstoot van Leuven).
Zonnepanelen als duurzame oplossing voor bedrijven