Herstel kapotte spullen

Herstel kapotte spullen

Consumptie

Een eerste stap in het matigen van consumptie is gebruiken wat je hebt. Belangrijk hierbij is producten ook langer in gebruik houden en ze te (laten) herstellen als ze kapot zijn. Weet je niet goed hoe je eraan moet beginnen, heb je twee linkerhanden of bezit je simpelweg niet het nodige gereedschap? Dan is een Repair Café de oplossing om je spullen terug tot leven te wekken.

r

Hoe werkt het?

Een Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die draait rond samen repareren. Hier helpen buurtgenoten elkaar bij het herstellen van kleding, elektrische apparaten, meubels, fietsen, computers ... Gereedschap en materiaal zijn aanwezig alsook vrijwilligers met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen. Neem je kapotte spullen mee en ga aan de slag met (vrijwillige) elektriciens, naaisters, timmerlieden … Zo valt er altijd wat te leren. Wie even niets omhanden heeft, geniet van een kop koffie of thee of helpt bij een andere reparatie.

r

Waar kan je terecht?

In Leuven organiseert Maakbaar Leuven maandelijks een Repair Café op wisselende locaties. Maakbaar is een bonte verzameling vrijwilligers, partner-organisaties en bedrijven, met een hart voor herstellen en duurzaamheid. Ze maken een vuist tegen de wegwerp-economie en toveren Leuven om in een duurzame en circulaire stad.

De datum voor het volgende Repair Café vind je op hun website of facebookpagina.

r

Voordelen

  • Je helpt de afvalberg te verkleinen
  • Het is goed voor de portemonnee
  • Je verlaagt het grondstoffengebruik door minder nieuwe producten te kopen
  • Repair-cafés zijn sociale evenementen: je leert er ongetwijfeld je buurtgenoten kennen
  • Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden

Hoe past deze oplossing binnen onze Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven?

Het stimuleren van de lokale hersteleconomie is onontbeerlijk in de transitie naar een duurzame, circulaire economie vermits het verlengen van de levensduur van producten de meest efficiënte manier is om zowel ons gebruik van grondstoffen en onze afvalproductie te reduceren. Deze actie past binnen programma 9 van de Roadmap rond selectiever consumeren en circulaire economie.