ICT, elektrisch en elektronisch afval duurzaam recycleren

ICT, elektrisch en elektronisch afval duurzaam recycleren

Consumptie

Out Of Use is een milieuorganisatie die bedrijven en organisaties een volledige oplossing biedt om al hun ICT, elektrisch en elektronisch afval (AEEA) op een duurzame manier te recycleren.


Het bedrijf heeft een sterke visie op duurzaamheid en daarom selecteert Out Of Use steeds op hergebruik. Er wordt, na een data wipe van alle gegevens, bekeken welke materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. De zaken die niet geschikt zijn voor hergebruik worden gerecycleerd. Op die manier slaagt Out Of Use erin om van 100 procent elektronisch afval maar liefst 89,96 procent secundaire grondstoffen te recycleren.

Bovendien organiseert Out Of Use, in samenwerking met Natuurpunt, een grootschalige inzamelactie van IT-materiaal bij bedrijven en organisaties in Vlaanderen. Per PC, laptop, server of herbruikbare smartphone koopt Natuurpunt 1 m² grond aan en plant daarop een boom.

Alle info vind je op hun website

r

Wat kan Out Of Use voor jouw bedrijf betekenen?

  • Fijnmazige inzameling: u brengt uw oud-elektro (oude computers, PC's, laptops, servers, gsm's,...) bij hen binnen of zij halen het op, hoe klein de hoeveelheid ook is. Meer info vind je hier.
  • Hergebruik: vanuit hun visie op duurzaamheid selecteren zij steeds op hergebruik. Wanneer u recent materiaal heeft, bezorgen zij een gepaste aanbieding. Out Of Use heeft hiervoor een netwerk van betrouwbare partners uitgebouwd en doen niet mee aan eco-dumping. Meer info vind je hier.
  • Recycling: uit 100% elektronisch en IT-afval halen ze maar liefst 89,96% nieuwe grondstoffen. Meer info vind je hier.
  • Datavernietiging: Out Of Use kan u een waterdicht contract bieden waarmee u voldoet aan de eisen conform de nieuwe privacywetgeving GDPR. Meer info vind je hier.
r

Vergunningen

Out Of Use heeft een officiële milieuvergunning klasse 1 voor de verwerking van AEEA, verleend door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Ze voldoen dus aan alle voorwaarden die gesteld zijn in de VLAREM wetgeving. Ze zijn een erkende partner van Recupel als charter-ophaler én als charter-verwerker van zowel huishoudelijk als professioneel AEEA. Bovendien behaalde Out Of Use in maart 2018 het WEEELABEX-certificaat (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence). Ze zijn hiermee de eerste Belgische, enkel B2B gerichte, recycler die dit certificaat kan voorleggen.