Meer groen in je tuin

Meer groen in je tuin

Natuur

Vergroening biedt ontzettend veel voordelen zowel voor mens als natuur. Bovendien is de oppervlakte aan tuinen in Vlaanderen veel groter dan de oppervlakte aan beschermd natuurgebied. Door de natuur in je tuin te helpen, kan je dus al een groot verschil maken.


Er zijn eindeloos veel acties die je kan ondernemen om de natuur terug toe te laten in je tuin, gaande van kleine ingrepen tot grote werken. Onze persoonlijke favoriet? Doe lekker niks en laat de gevallen bladeren op de grond liggen, zo krijg je met minder werk toch meer leven in de tuin! Verwilderde hoekjes zijn immers een paradijs voor allerlei soorten planten en dieren.

r

Waar kan je terecht?

Online zijn er enorm veel tips te vinden. Hieronder lijsten we er enkele voor jullie op.

Op de website van Natuurpunt vind je een gratis e-book met 10 tips voor meer natuur in je tuin zoals het ophangen van nestkastjes en bijenhotelletjes en het voor de hand liggende planten van bomen, struiken, klimplanten en fleurige bloemen.

Uiteraard kan je ook bij Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) terecht. Hier kom je alles te weten over het zelf kweken van gezonde groenten en het creëren van een ecologische tuin als thuis voor wilde dieren en planten. In een ecotuin dienen natuurlijke processen als inspiratiebron om een aantrekkelijk plek te creëren voor de mens. Hierbij wordt rekening gehouden met het milieu door bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Tot slot kan je ervoor zorgen dat je tuin aansluit bij het landschap en omgeving van je streek.

r

Voordelen

  • Een groene omgeving zorgt voor rust en heeft een positief effect op ons psychologisch welbevinden
  • Groen in de stad produceert zuurstof en vang fijn stof op. Schonere lucht brengt belangrijke gezondheidsvoordelen met zich mee
  • Dieren hebben het niet altijd gemakkelijk in steden vol beton. Een tuin vol bloemen, struiken en planten biedt het nodige voedsel, nest- en schuilgelegenheid en bevordert zo de biodiversiteit
  • Aanwezigheid van groene, veerkrachtige ruimte is ook noodzakelijk om te voorkomen dat de temperatuur in de stedelijke ruimte te hoog oploopt omwille van het hitte-eilandeffect. Ook wateroverlast en droogte zorgen voor serieuze problemen bij een toename van extreme weersomstandigheden
  • Vergroening verbetert eveneens de algemene woon- en leefkwaliteit in de stad

Hoe past deze oplossing binnen onze Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven?

De aanwezigheid van groene, veerkrachtige ruimte is nodig om de impact van hitte, wateroverlast en droogte te beperken. Zelfs als Leuven in 2050 volledig klimaatneutraal is, zullen er toch maatregelen genomen moeten worden om de stad aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering die ook vandaag reeds voelbaar zijn. Klimaatadaptatie is dan ook de specifieke focus van programma 10 in de Roadmap met als doel Leuven maximaal te vergroenen.