Meet je impact met de CO₂-calculator

Meet je impact met de CO₂-calculator

Consumptie
Gebouwen
Energie
Mobiliteit
Landbouw & Voeding

Wil je leerlingen uit de derde graad lager onderwijs op een speelse manier tonen hoe ons gedrag invloed heeft op het klimaat? En wil je hen laten zien hoe ze hun ecologische voetafdruk en die van de school kunnen verkleinen? Kijk niet verder dan de CO₂-calculator!


Kinderen zijn de toekomst. Zij zullen veel duurzamer gaan leven dan de generatie van vandaag en daar kunnen ze wat ons betreft niet vroeg genoeg mee beginnen. Hen uitleggen dat minder CO₂-uitstoot een goede zaak zou zijn, is niet zo moeilijk. Maar het wordt pakken interessanter voor de kinderen wanneer ze concreet zien hoe ze die vermindering voor elkaar kunnen krijgen.

De CO₂-calculator is bedoeld voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Met de calculator kan je samen met je klas uitzoeken hoe groot de CO₂-uitstoot van de school is en hoe je die uitstoot kan verminderen. Stel dat alle leerlingen vaker vegetarisch zouden eten of vaker met de fiets naar school zouden komen, welk effect zou dat hebben? En kippen op school die een deel van het afval kunnen verwerken, is dat een idee?

Omdat ze onmiddellijk concrete informatie krijgen, zijn de leerlingen gemotiveerd om echt tot actie over te gaan of om samen een nieuwe actie op te starten. Eens je start, kan je perfect berekenen hoe de uitstoot evolueert en hoeveel CO₂ je dus bespaart. Zo werken de school en haar leerlingen samen aan een vermindering van de CO₂-uitstoot én aan een leefbare toekomst!

r

Hoe werkt het?

  • Op de website registreer je je als school of als leerkracht. Met de calculator kan je samen met je klas uitzoeken hoe groot de CO₂-uitstoot van de school is en hoe je die uitstoot kan verminderen.
  • Je kiest een actie en de calculator toont wat de impact van die actie zou zijn. Die acties lopen uiteen van vaker met de fiets naar school tot het hebben van een regenwaterton. Het gaat dus niet enkel om individuele acties. Je kan bijvoorbeeld ook uitzoeken of de school zelf minder CO₂ zou uitstoten wanneer alle schoolgebouwen (nog) beter zouden worden geïsoleerd.
  • Je kan perfect berekenen hoe de uitstoot evolueert en hoeveel CO₂ je bespaart. En waarom zou je elkaar niet uitdagen om de uitstoot tegen een bepaalde datum onder een specifieke grens te krijgen? De CO₂-calculator helpt je om specifieke CO₂-doelstellingen (bv. 10% minder uitstoot) te formuleren, op te volgen en te bereiken.
  • De resultaten zijn concreet en visueel, met kleurrijke grafieken. Bovendien kan je ook zien of je school het op bepaalde vlakken beter of slechter doet dan het gemiddelde.
r

De voordelen

  • Leerlingen leren op een speelse manier hoe ons gedrag invloed heeft op het klimaat en de klimaatverandering.
  • Je kan eerst verschillende acties simuleren en dan met de hele klas samen kiezen waar jullie echt voor willen gaan.
  • De calculator is gratis en wordt aangeboden door de provincie Vlaams-Brabant.