Word ook een Leuvense Klimaatschool

Word ook een Leuvense Klimaatschool

Consumptie
Mobiliteit
Landbouw & Voeding
Energie
Natuur

Een Klimaatschool streeft er samen met de stad en al haar inwoners naar om Leuven klimaatneutraal te maken. Samen met de leerlingen werkt een Klimaatschool een jaar lang rond een duurzaam thema en krijgt hiervoor financiële en materiele steun van de stad.


Duurzaamheid wordt ook op scholen een steeds belangrijker thema. Met het project Leuvense Klimaatscholen worden de leerlingen (van lager tot secundair) meer bewust gemaakt van de klimaatuitdaging. Ze leren dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen aan een gezond, leefbaar en klimaatneutraal Leuven.

Met financiële en materiële steun van de stad, onderneemt een Klimaatschool gedurende het jaar acties rond duurzaamheid en het klimaat. Hierbij kan de school vrij kiezen om te werken rond één of meerdere milieuthema's: afvalpreventie, energie en klimaat, water, natuur en duurzame voeding. Voor elk thema kan de school een toelage en begeleiding krijgen. Hiernaast kan elke klimaatschool ook gratis deelnemen aan heel wat educatieve activiteiten zoals de Duurzaamheidsquiz, het Filmfestival over klimaat, de Kinderraad energie & klimaat, ...

Word ook een Klimaatschool en stoom de jeugd klaar voor een toekomst waarin duurzaamheid een steeds grotere rol zal spelen!

r

Hoe werkt het?

  • Onderteken bij het begin van het schooljaar het klimaatcharter (elk jaar beschikbaar vanaf september). Zo toon je dat de school ook dit schooljaar werk maakt van milieuzorg en strijdt voor een klimaatneutraal Leuven.
  • Maak een planning van acties die de CO2-uitstoot verminderen en je educatief uitwerkt met de leerlingen. Geef daarnaast aan rond welke thema’s je dit schooljaar werkt en wat je ermee wilt bereiken.
  • Bezorg deze planning (elk jaar) voor 15 november aan de dienst Duurzaam Beleid van Stad Leuven via klimaatscholen@leuven.be. Duurzaam Beleid behandelt je aanvraag voor eind december en brengt je op de hoogte van eventuele extra kansen en tips. Je kunt hier ook terecht voor vragen over subsidies.
r

De voordelen

  • Buiten de acties die je zelf organiseert, mag je als klimaatschool deelnemen aan verschillende activiteiten (zoals de Campings Zero Emissie, de Duurzaamheidsquiz, het Filmfestival klimaat voor secundair onderwijs..).
  • Voor elk thema (zoals water, bio-fruit, energie en klimaat) kan je een subsidie en begeleiding krijgen.
  • Een Klimaatschool kan allerlei didactisch materiaal ontlenen bij de uitleendienst.
  • Het uiteindelijk doel: werken aan een groter bewustzijn bij onze schoolkinderen en ze aanzetten tot duurzame acties voor een leefbaar, klimaatneutraal Leuven.