Over ons

Over ons

Leuven 2030 in het kort

Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen toe te werken naar een klimaatneutraal Leuven. Wij bouwen bruggen, inspireren, faciliteren en informeren. Ons ultieme doel is een duurzaam, klimaatneutraal, veerkrachtig en leefbaar Leuven. Wij gaan voor minder uitstoot, meer toekomst!

Klimaatneutrale stad

Klimaatneutraal betekent letterlijk dat er op het grondgebied van Leuven geen netto uitstoot meer mag zijn van (menselijke) broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO₂), methaan of lachgas.

Dit kan alleen slagen als de hele samenleving hieraan meewerkt: inwoners, middenveldorganisaties, bedrijven, overheden, scholen en kennisinstellingen. Alle actoren zijn verantwoordelijk voor onze CO₂-uitstoot; de bijdrage van elk van deze actoren is dus noodzakelijk.

Uiteraard houden we hierbij rekening met de diversiteit in onze samenleving. We willen de omslag naar een klimaatneutrale stad realiseren op een sociaal rechtvaardige manier.