Over ons

Over ons

Leuven 2030 - Minder uitstoot, meer toekomst

Leuven 2030 zet zich in voor een stad met minder uitstoot en meer toekomst. Een duurzame toekomst waarin we kunnen genieten van gezonde lucht, veel groen, comfortabele woningen en aantrekkelijke publieke ruimtes. Een toekomst zonder negatieve impact op ons klimaat.

Om de CO₂-uitstoot in Leuven zo snel mogelijk te laten dalen, wil Leuven 2030 héél Leuven inspireren tot duurzaam gedrag. Vele inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden grijpen al hun kans, nemen hun verantwoordelijkheid op en bouwen mee aan onze klimaatneutrale toekomst.

Klimaatneutrale stad

Klimaatneutraal betekent letterlijk dat er op het grondgebied van Leuven geen netto uitstoot meer mag zijn van (menselijke) broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO₂), methaan of lachgas.

Dit kan alleen slagen als de hele samenleving hieraan meewerkt: inwoners, middenveldorganisaties, bedrijven, overheden, scholen en kennisinstellingen. Alle actoren zijn verantwoordelijk voor onze CO₂-uitstoot; de bijdrage van elk van deze actoren is dus noodzakelijk.

Uiteraard houden we hierbij rekening met de diversiteit in onze samenleving. We willen de omslag naar een klimaatneutrale stad realiseren op een sociaal rechtvaardige manier.