Ons team

Ons team

Maak kennis met het team dat dagelijks haar schouders onder Leuven 2030 zet! Het team wordt bovendien regelmatig uitgebreid met enthousiaste vrijwilligers en stagiairs.

Katrien Rycken (coördinator)
Katrien zorgt voor de vertaling van de operationele doelstellingen naar de dagelijkse werking van het projectteam. Zij stuurt het projectteam aan en zorgt voor een link met de verschillende bestuursorganen. Daarnaast bouwt Katrien bruggen tussen partners en screent zij mogelijke kansen.

Katrien werkt in dienst van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL).

Michèle Jacobs (participatiemedewerker)
Michèle bewaakt de betrokkenheid van de verschillende actoren. Ze creëert een context, een vruchtbare bodem en formats om deze betrokkenheid te vergroten. Daarnaast ondersteunt Michèle de coördinator.

Michèle werkt in dienst van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL).

Susan Ruardij (communicatiemedewerker)
Susan is verantwoordelijk voor de communicatie van Leuven 2030. Zij schrijft de content voor de verschillende communicatiemiddelen en beheert de website en de social media kanalen. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen van Leuven 2030 of diens aanwezigheid op evenementen van derden. Susan stuurt externe leveranciers aan die communicatiediensten leveren aan Leuven 2030 en onderhoudt de relaties met de pers.

Susan werkt in dienst van Leuven 2030.

Hanne Wouters (inhoudelijk medewerker)
Hanne geeft inhoudelijke ondersteuning aan verschillende projecten van de vzw. Als klimaatwetenschapper probeert zij de brug te slaan tussen de wetenschap en het maatschappelijk veld waarin Leuven 2030 beweegt. Hanne werkt momenteel aan de opzet van een monitoringtool om de evolutie naar een klimaatneutraal Leuven meer in detail op te kunnen volgen.

Hanne werkt in dienst van Leuven 2030.

Lieve Rosillon (administratief medewerker)
Lieve is verantwoordelijk voor de boekhouding en de administratie. Daarnaast zorgt ze voor logistieke ondersteuning en werkt ze mee aan de organisatie van de evenementen van Leuven 2030.

Lieve werkt in dienst van KBC.

Jan Aerts (projectingenieur Europees subsidiedossier L.E.U.V.E.N.)
Jan coördineert het project L.E.U.V.E.N. (Lower Energy Use Via an Extraordinary Network), een van de grootste projecten van de vzw. Binnen L.E.U.V.E.N. werken meer dan achttien Leuvense partners samen om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen. Leuven 2030 bracht dit netwerk bij elkaar en haalde een Europese subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen, waarmee het plan van de achttien partners wordt ondersteund. Jan zorgt voor het goede verloop van dit project, voorziet technische ondersteuning aan de partners en rapporteert aan Europa.

Jan werkt in dienst van KU Leuven.