Ons team

Ons team

Maak kennis met het team dat dagelijks haar schouders onder Leuven 2030 zet! Het team wordt bovendien regelmatig uitgebreid met enthousiaste vrijwilligers en stagiairs.

Katrien Rycken (directeur)
Katrien stuurt als directeur het team van Leuven 2030 aan. Samen met de andere teamleden probeert ze de concrete uitvoering van de Roadmap 2025 · 2035 · 2050 naar een klimaatneutraal Leuven uit te tekenen en waar te maken. Katrien zoekt uit hoe Leuven 2030 de technische en inhoudelijke uitdagingen op de weg naar een klimaatneutrale stad kan overwinnen en bewaakt het overzicht daarin. Ze zet de juiste talenten op de juiste plaats en probeert eigenaarschap en leiderschap in de Leuvense samenleving en daarbuiten te stimuleren. Ook legt Katrien mee de linken met verschillende Europese partners die helpen de Leuvense klimaattransitie te versnellen.

Katrien werkt in dienst van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL).

Michèle Jacobs (vice-directeur - procesmanager)
Michèle werkt als procesmanager (en vice-directeur) voor Leuven 2030. Ze is vooral bezig met stakeholdermanagement: de betrokkenheid van alle verschillende spelers in de klimaattransitie. Het procesmanagement van de uitvoering van de Roadmap 2025 · 2035 · 2050 helpt Michèle mee ondersteunen.

Michèle werkt in dienst van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL).

Sarah Martens (procesmanager)
Als procesmanager tekent en ondersteunt Sarah allerlei processen, die de weg naar een klimaatneutraal Leuven uitzetten. Met een proces bedoelen we de richting (waarom) en weg (hoe) verschillende projecten, experimenten, programma’s en werven worden opgezet.

Dit doet ze door de verschillende wegen en sporen helder in kaart te brengen. Soms wandelt ze een stuk mee, en neemt een coachende en ondersteunende rol op. Soms zorgt ze voor een kruispunt waar mensen en ideeën samenkomen.

Sarah werkt in dienst van Leuven 2030.

Susan Ruardij (interim communicatieverantwoordelijke)
Susan vervangt Karlien Marcelis als communicatieverantwoordelijke van eind oktober 2020 tot eind april 2021. Susan is verantwoordelijk voor de communicatie van Leuven 2030. Zij schrijft de content voor de verschillende communicatiemiddelen en beheert de website en de social media kanalen. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen van Leuven 2030 of diens aanwezigheid op evenementen van derden. Susan stuurt externe leveranciers aan die communicatiediensten leveren aan Leuven 2030 en onderhoudt de relaties met de pers.

Susan werkt in dienst van Leuven 2030.

Sien Aerts (communicatiemedewerker)
Sien is verantwoordelijk voor de storytelling van Leuven 2030. Zij schrijft de verhalen en interviews met duurzame doeners, denkers en dromers. Daarnaast ondersteunt zij het team tijdens evenementen van Leuven 2030.

Sien werkt in dienst van Leuven 2030.

Rafail Varonos (lead software ingenieur)
Rafail is betrokken bij het groei- en communicatieteam en neemt onze technische uitdagingen op zich. Hij helpt ons de tools te bouwen die we nodig hebben om effectief te communiceren en samen te werken met onze belanghebbenden. Hij ontwerpt onze applicaties en diensten met technische details en bereidt een samenwerkingsomgeving voor waarop ontwikkeling kan plaatsvinden. Rafail coördineert onze technische inspanningen en is de contactpersoon met onze technologiepartners als het gaat om de implementatie van onze data-architectuur, webapplicaties, diensten en marketingtools.

Rafail werkt in dienst van Leuven 2030.

Luca Lia (projectmedewerker)
Luca is projectmedewerker bij Leuven 2030. Hij is verantwoordelijk voor het werven van fondsen en subsidies voor de implementatie van onze Roadmap. Hij schrijft en coördineert subsidieaanvragen en is ook betrokken bij de samenwerking met EIT Climate-KIC.

Luca werkt in dienst van Leuven 2030.

Hanne Wouters (projectmedewerker)
Hanne geeft inhoudelijke ondersteuning aan verschillende projecten van de vzw. Als klimaatwetenschapper probeert zij de brug te slaan tussen de wetenschap en het maatschappelijk veld waarin Leuven 2030 beweegt. Hanne werkt momenteel aan de opzet van een monitoringtool om de evolutie naar een klimaatneutraal Leuven meer in detail op te kunnen volgen.

Hanne werkt in dienst van Leuven 2030.

Gert Henckens (administratief medewerker)
Gert is verantwoordelijk voor de boekhouding en de administratie. Daarnaast zorgt ze voor logistieke ondersteuning en werkt ze mee aan de organisatie van de evenementen van Leuven 2030.

Gert werkt in dienst van Leuven 2030.

Jan Aerts (projectingenieur Europees subsidiedossier L.E.U.V.E.N.)
Jan coördineert het project L.E.U.V.E.N. (Lower Energy Use Via an Extraordinary Network), een van de grootste projecten van de vzw. Binnen L.E.U.V.E.N. werken meer dan twintig Leuvense partners samen om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen. Leuven 2030 bracht dit netwerk bij elkaar en haalde een Europese subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen, waarmee het plan van de achttien partners wordt ondersteund. Jan zorgt voor het goede verloop van dit project, voorziet technische ondersteuning aan de partners en rapporteert aan Europa.

Jan werkt in dienst van KU Leuven.

Chris Croonenborghs (projectmanager Europees subsidiedossier L.E.U.V.E.N.)
Chris staat in voor het dagelijks beheer van het Europees subsidieproject L.E.U.V.E.N. Het gaat om een netwerk waarin meer dan twintig Leuvense partners samenwerken om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen. Voor meer info zie: bouwenaan2030.org. Chris organiseert overlegvergaderingen, beheert de financiën, volgt de aanbestedingen en investeringen op en rapporteert hierover. Ze zorgt er ook voor dat er op een transparante manier gewerkt wordt samen met Europa, de verschillende Leuvense partners en Leuven 2030.

Chris werkt in dienst van Leuven 2030.