ontstaan Leuven 2030

ontstaan Leuven 2030

Oprichting Leuven 2030 // Handtekeningen 60 stichtende leden

In 2010 werd het belang van een klimaatneutraal Leuven uitgesproken door stad Leuven, KU Leuven en enkele middenveldorganisaties. Op 24 mei 2011 ondertekende schepen Mohamed Ridouani van stad Leuven het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, een intentieverklaring om de stad klimaatneutraal te maken. De ambitie werd formeel.

Gedurende meer dan een jaar werkten verschillende partners nauw samen aan een nulmeting om onder andere de CO₂-uitstoot van de stad te bepalen. Hiervoor werd 2010 als referentiejaar genomen. De resultaten van de nulmeting werden opgenomen in een wetenschappelijk rapport. Het wetenschappelijk rapport omvat onder andere een lijst met mogelijke en noodzakelijke maatregelen: een overzicht van mogelijke scenario’s om tot een klimaatneutrale stad te komen.

Op 9 november 2013 richtten 60 stichtende leden, waaronder inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en (semi-)publieke overheden, samen de stadsbrede vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 op. De vzw vertegenwoordigt dus alle actoren in onze samenleving. De samenwerking tussen de verschillende Leuvense spelers en inwoners is uniek en bovendien noodzakelijk. Het creëren van een gezonde, aangename en klimaatneutrale stad kan alleen slagen als iedereen hieraan meewerkt. De vzw is daarom een open ledenorganisatie, waar iedereen lid van kan worden.

De vzw is inmiddels flink gegroeid en heeft meer dan 500 leden. In 2016 besloot de vzw verder te gaan onder een nieuwe merknaam; Leuven 2030 was geboren.