Onze leden

Onze leden

Leuven 2030 kan niet bestaan zonder haar leden en haar toegewijde netwerk. Onze leden en partners werken samen met ons aan een doel: een duurzaam, klimaatneutraal, veerkrachtig en leefbaar Leuven. Samen met onze leden en onze partners houden we hierbij rekening met de diversiteit in onze samenleving en streven we ernaar deze omslag te realiseren op een sociaal rechtvaardige manier.

Stichtende leden

Op 9 november 2013 richtten 60 stichtende leden de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 op. Onder deze stichtende leden bevonden zich inwoners van Leuven, bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden. De samenwerking tussen deze verschillende Leuvense spelers is uniek en bovendien noodzakelijk. Het creëren van een gezonde, aangename en klimaatneutrale stad kan alleen slagen als iedereen hieraan meewerkt.

Stichtende leden Leuven 2030

Onze leden

Leuven 2030 is een open ledenorganisatie, waarvan iedereen lid kan worden. De vzw is inmiddels flink gegroeid en heeft meer dan 600 leden. Wij zijn al onze leden erg dankbaar voor hun inzet voor een leefbare, klimaatneutrale toekomst voor Leuven!