onze vzw

onze vzw

Vzw Leuven 2030

Leuven 2030 bestaat uit inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en (semi-)publieke overheden; de volledige samenleving is in onze vzw vertegenwoordigd. Iedereen is welkom om lid te worden en zo mee te bouwen aan onze toekomst!

Onze vzw bestaat uit de Algemene Vergadering (al onze leden), de Raad van Bestuur, het directiecomité, de Raad van Deskundigen en het projectteam.

r

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vzw en bestaat uit al onze leden. Binnen onze vzw bestaan er vijf ledencategorieën. Elk van deze vijf categorieën heeft bij een formele stemming recht op één vijfde van de stemmen.

A. Burgers en middenveldorganisaties;
B. Bedrijven, beroepsorganisaties en zorginstellingen;
C. Kennis- en onderwijsinstellingen;
D. Stad Leuven en haar verzelfstandigde agentschappen;
E. Semi-publieke instellingen.

Twee keer per jaar komt de Algemene Vergadering (AV) samen. Tijdens deze bijeenkomst keuren de leden de begroting en de jaarrekening goed.

r

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit 15 bestuurders. Elke ledencategorie vaardigt vanuit de Algemene Vergadering drie bestuurders af, voor een termijn van vier jaar. De verkozen bestuurders dienen een klimaatactieplan voor de eigen organisatie in.

De RvB bepaalt het algemeen beleid en wordt daarin geadviseerd door het directiecomité. Ze komt gemiddeld om de twee à drie maanden samen.

Huidige bezetting Raad van Bestuur

Bestuurders categorie A:
David Martens
Serge de Gheldere
Stijn De Jonge

Bestuurders categorie B:
Johan Van Reeth (BUUR)
Peter Van Biesbroeck (Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant)
Anne Van Oudenhove (KBC Bank nv)

Bestuurders categorie C:
Hans Lebon (IMEC)
Peter Van Brusselt (UZ Leuven)
Stefaan Saeys (KU Leuven)

Bestuurders categorie D:
Mohamed Ridouani (Stad Leuven)
David Dessers (Stad Leuven)
Rogier Vanherpe (Stad Leuven)

Bestuurders categorie E:
Farida Tierens (EcoWerf)
Joost Swinnen (De Lijn)
Raf Rosseels (Fluvius)

r

Directiecomité

Het directiecomité (DC) staat in voor het dagelijks bestuur van de vzw. Zij verricht de handelingen die nodig zijn voor de dagelijkse werking van de vzw. Het DC komt ongeveer om de 6 weken samen en bereidt de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voor.

Huidige bezetting directiecomité

Stefaan Saeys, KU Leuven (voorzitter) – vanuit ledencategorie C Johan Van Reeth, BUUR (ondervoorzitter) – vanuit ledencategorie B Serge de Gheldere (ondervoorzitter) – vanuit ledencategorie A Veronique Charlier, stad Leuven - vanuit ledencategorie D Bart Vercoutere (voorzitter Raad van Deskundigen)
Katrien Rycken (coördinator Leuven 2030)
Michèle Jacobs (participatiemedewerker Leuven 2030)

r

Raad van Deskundigen

In de Raad van Deskundigen (RvD) zetelen Leuvense experten op vlak van verschillende klimaatthema's. De RvD adviseert vanuit haar rol zowel het directiecomité als het projectteam. De RvD komt maandelijks samen. De voorzitter van de Raad van Deskundigen zetelt ook in het directiecomité.

Huidige bezetting Raad van Deskundigen

Bart Vercoutere (voorzitter, BringMe)
Bart Muys (KU Leuven)
Egon Troch (Th!nk-E) Johan Van Reeth (BUUR)
Katrien Barrat (C-Change)
Pepijn De Snijder (De Kaasmakerij)
Peter Willem (Willem – Vereycken)
Raf Ghijsen (UZ Leuven)
Steven Dusoleil (Stad Leuven)
Stijn Neuteleers (Open Universiteit van Nederland)
Wouter Nilis (T’Jonck-Nilis Architecten)

r

Projectteam

Het projectteam zet dagelijks haar schouders onder Leuven 2030. Zij draagt zorg voor de uitvoering van de operationele doelstellingen en kijkt naar mogelijkheden om de impact van Leuven 2030 te vergroten.

Huidige bezetting projectteam:

Katrien Rycken (coördinator)
Michèle Jacobs (participatiemedewerker)
Karlien Marcelis (communicatiemedewerker)
Gert Henckens (administratief medewerker)
Jan Aerts (projectingenieur Europees subsidiedossier L.E.U.V.E.N.)
Chris Chroonenborghs (Projectmanager Europees subsidiedossier L.E.U.V.E.N.)
Hanne Wouters (projectmedewerker)
Ellen Vandenbroucke (Offline Community Manager)
Sien Aerts (Communicatiemedewerker)