Wat doet Leuven 2030?

Wat doet Leuven 2030?

Wat doet Leuven 2030?

Leuven 2030 stimuleert inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden om actie te ondernemen en samen te streven naar een klimaatneutraal Leuven. Ons doel is een klimaatneutraal, veerkrachtig en leefbaar Leuven.

Bij Leuven 2030 werken wij rond verschillende thema’s, omdat wij geloven dat elk duurzaam initiatief kan bijdragen aan ons doel. Deze thema’s zijn: gebouwen, mobiliteit, energie, landbouw & voeding, natuur en consumptie. De grootste uitdagingen liggen in de thema’s: gebouwen, mobiliteit en energie.

In Leuven werken we met z'n allen hard om ons doel te behalen. Inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden nemen elk hun verantwoordelijkheid op en dragen op eigen wijze hun steentje bij. Samen gaan wij voor minder uitstoot en meer toekomst!

Wat wij doen

  • We reiken tools aan om je eigen ecologische voetafdruk te berekenen en om je eigen klimaatactieplan op te stellen;
  • We ontwikkelen, samen met partners, pilootprojecten en experimenten die bijdragen aan een klimaatneutrale toekomst;
  • We ontwikkelen formats om diverse actoren bij het klimaatverhaal te betrekken;
  • We geven zichtbaarheid aan duurzame initiatieven van binnen en buiten Leuven 2030;
  • We inspireren met verhalen en bieden waardevolle oplossingen, zodat men zelf met duurzaamheid aan de slag kan;
  • We spreken relevante actoren aan op hun rol en verantwoordelijkheid in het behalen van de Leuvense klimaatdoelstellingen;
  • We volgen de CO₂-uitstoot op Leuvens grondgebied op;
  • We voeden het maatschappelijk debat.