1001 bomen

1001 bomen

1001 bomen

Natuur in de stad zorgt ervoor dat deze beter is voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering; we noemen dit klimaatadaptatie. Bomen verbeteren de luchtkwaliteit doordat ze de lucht zuiveren en fijne stofdeeltjes vasthouden. Ze produceren zuurstof en slaan CO₂ op. Daarnaast verminderen bomen het hitte-eilandeffect van een stad.

Het project ‘1001 bomen’ zet in op de verdere vergroening van Leuven. ‘1001 bomen’ streeft naar het planten van meer inheemse bomen en wil Leuvenaars laten zien hoe belangrijk bomen zijn voor de leefbaarheid van de stad door verschillende acties te organiseren.

Betrokken partners

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de groendienst van stad Leuven en een aantal geëngageerde burgers.

Meedoen?

Wil je graag meer informatie of wil je graag een handje helpen? Stuur dan een mail naar info@leuven2030.be met vermelding van '1001 bomen'. Wij sturen jouw mail door naar de juiste persoon.

r

Meer over '1001 bomen'

Bomen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een stad. Bomen verbeteren de luchtkwaliteit doordat ze de lucht zuiveren en fijne stofdeeltjes vasthouden. Ze produceren zuurstof en slaan CO₂ op. Daarnaast verminderen bomen het hitte-eilandeffect van een stad en reduceren ze geluidsoverlast. Groene zones met bomen zorgen ook voor een beperking van wateroverlast, omdat het regenwater beter insijpelt in de bodem. Het grondwater wordt aangevuld en riolen moeten minder water opvangen.

Natuur in de stad zorgt er dus voor dat deze beter is voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering; we noemen dit klimaatadaptatie. Omdat bomen ook CO₂ opslaan, zijn ze ook heel belangrijk voor het reduceren van onze CO₂-uitstoot en onze klimaatneutrale toekomst. Bovenstaande redenen zorgen er onder andere voor dat het team van ‘1001 bomen’ haar schouders zet onder dit project. Het project streeft naar het planten van meer inheemse bomen in Leuven. Daarnaast wil het team aandacht besteden aan wat bomen betekenen voor onze stad en haar inwoners.

Om inwoners en stadsdiensten warm te maken voor het behoud en het aanplanten van inheemse boomsoorten, werkt het team van '1001 bomen' aan drie concrete acties:

  • Bomen planten
  • In samenwerking met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud gaat het team actief op zoek naar plekken om bomen te planten. Het team betrekt hierbij regelmatig inwoners van Leuven.
  • Genieten van bomen
  • ‘1001 bomen’ heeft een bomenwandeling in Leuven uitgestippeld. De wandeling kan op aanvraag bij Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud gegidst worden.
  • Koesterbomen
  • Om inwoners warm te maken voor het behoud van de natuur in de stad is het idee van ‘koesterbomen’ ontstaan. Koesterbomen zijn bomen met een verhaal; bomen die gekoesterd worden door de inwoners van Leuven. Tweeënveertig Leuvenaars nomineerden hun koesterboom. De groendienst van stad Leuven heeft deze lijst opgevraagd en wil deze bomen meer in de kijker zetten.