L.E.U.V.E.N.

L.E.U.V.E.N.

L.E.U.V.E.N.

Onder de naam L.E.U.V.E.N. werken meer dan 18 grote en kleine partners samen om hun gebouwen te verduurzamen. De publieke en private gebouwbeheerders, van bedrijven en overheden tot rusthuizen en scholen, onderzoeken energiebesparende maatregelen en delen hun kennis en ervaringen.

L.E.U.V.E.N. staat voor Lower Energy Use Via an Extraordinary Network. Leuven 2030 bracht dit netwerk bij elkaar en haalde een Europese subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro binnen, waarmee het ambitieuze plan van de achttien partners wordt ondersteund. De partners investeren samen het indrukwekkende bedrag van 40 miljoen euro om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te verhogen.

Op www.bouwenaan2030.org vind je alle informatie over dit project.

Betrokken partners

Stad Leuven, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsonwikkeling Leuven, M – Museum, OCMW Leuven, ZORG Leuven, Dijledal, Dijlehof, KU Leuven, UZ Leuven, KBC, Commscope, STUK, Paridaensinstituut, Leeuwerikenveld, Abdijschool Vlierbeek, De Zevensprong, Heilig Drievuldigheidscollege en Dialoog.

Meedoen?

Ben je geïnteresseerd om samen met ons op zoek te gaan naar antwoorden op collectieve vragen rond energiebesparing in grote gebouwen? Stuur een mail naar info@leuven2030.be met vermelding van ‘L.E.U.V.E.N.’.

r

Meer over 'L.E.U.V.E.N.'

De CO₂-uitstoot die vrijkomt bij onder andere het verwarmen en koelen van alle Leuvense kantoren, winkels en scholen, vertegenwoordigt maar liefst 30% van de totale CO₂-uitstoot van Leuven. Als we de CO₂-uitstoot van deze gebouwen willen verminderen, moeten er snel stappen worden gezet.

Binnen L.E.U.V.E.N. wordt onderzocht hoe verschillende grote gebouwen tegelijk stappen kunnen zetten richting een energie-efficiënt gebouw. De publieke en private gebouwbeheerders onderzoeken kleine tot grote ingrepen, van energiebesparing tot productie van hernieuwbare energie. Ze delen hun kennis met elkaar over de manier waarop ze omgaan met hun energieboekhouding, onderhoudscontracten, gebouwbeheerssystemen en investeringen.

Deze kennis, de ‘best practices’ en de ‘lessons learned’, willen ze niet alleen onderling delen, maar op termijn ook met andere bedrijven en organisaties in Leuven en daarbuiten. Op deze manier hopen ze ook anderen te inspireren om gelijkaardige stappen te zetten richting een klimaatneutrale toekomst.

ELENA-fonds
Leuven 2030 bracht L.E.U.V.E.N. bij elkaar en haalde een subsidie van meer dan 1,5 miljoen euro uit het ELENA-fonds binnen, waarmee het ambitieuze plan van de achttien partners wordt ondersteund.

Het ELENA-fonds, dat staat voor European Local Energy Assistance, zal de partners helpen bij investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Energie-audits, haalbaarheidsstudies, technische studies en bestekken, financieel-juridische steun, etc. komen allemaal in aanmerking om financieel ondersteund te worden door de Europese Investeringsbank. Hiervoor dienen de partners de komende drie jaren minstens 30 miljoen euro te besteden aan energie gerelateerde investeringen. Tot 90% van dit traject kan hierbij worden gesubsidieerd.

Het L.E.U.V.E.N.-project is medegefinancierd door de Europese Unie

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie en de Europese Investeringsbank zijn niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.