Minder=meer

Minder=meer

Minder=meer isolatiewerkenafp.be

We zullen onze bestaande woningen energiezuinig moeten renoveren als we de CO₂-uitstoot van Leuven willen verminderen. Dit betekent dat er in veel woningen ingrijpende verbouwingen moeten plaatsvinden. Het project 'Minder=meer' zoekt naar mogelijkheden om energiezuinig renoveren haalbaar te maken voor iedereen. Ze richt zich in het bijzonder op mensen in maatschappelijk kwetsbare posities en minder kapitaalkrachtige mensen.

Minder=meer speelt in op de uitdagingen en drempels op financieel, (bouw-)technisch en sociaal vlak voor de verschillende groepen mensen. Ze werkt haalbare oplossingen uit, zodat het voor iedereen mogelijk is om zijn woning te renoveren. Energiezuinigheid en wooncomfort staan hierbij voorop.

Betrokken partners

David Martens (Efika), Erik Béatse (Riso Vlaams-Brabant), Evelien Willaert (Dialoog), Filip Thues (Pendule), Geert Vanhorebeek (stad Leuven), Hannes De Geest, Hilde Hacour (provincie Vlaams-Brabant), Inge Pauwels (Dialoog), Jan Mertens (Groen), Jef Peeters (UCLL), Leo D’haese, Michèle Jacobs (Leuven 2030), Mieke Versavel (T’Jonck-Nilis ir. Architecten), Pieter Spoelders (OCMW Leuven).

Meedoen?

Ben je geïnteresseerd in het pakket van Minder=meer of zou je graag helpen met de verdere uitwerking ervan? Stuur dan een mail naar info@leuven2030.be met vermelding van 'Minder=meer'. Wij zorgen ervoor dat jouw mail bij de juiste persoon terechtkomt.

r

Meer over ‘Minder=meer’

Met het verwarmen van onze woningen en de elektriciteit die we hierin verbruiken, dragen we voor meer dan 30% bij aan de CO₂-uitstoot op Leuvens grondgebied. Als je weet dat het overgrote deel van onze woningen in 2030 ook nog zal bestaan, wordt snel duidelijk dat we onze bestaande woningen energiezuinig moeten renoveren als we de CO₂-uitstoot van Leuven willen verminderen.

Dit betekent dat er in veel woningen ingrijpende verbouwingen moeten plaatsvinden. Ondanks subsidies en andere maatregelen blijft renoveren voor heel wat mensen een grote stap. Naast financiële drempels spelen nog tal van andere drempels mee, waardoor bepaalde groepen in onze samenleving niet aan energiezuinige renovaties toekomen.

Minder=meer wil hier verandering in brengen. Ze wil een aantrekkelijk pakket ontwikkelen dat minder kapitaalkrachtige huiseigenaars of eigenaars met andere drempels (bv. senioren) ondersteunt in het renoveren van hun woning. Hierbij stelt Minder=meer altijd een lager energieverbruik en een hoger wooncomfort voorop.

Minder=meer werkt aan:

  • Het opsporen en begeleiden van kandidaten voor energiezuinige renovaties.
  • De ontwikkeling van een technisch pakket om snel en efficiënt een dossier op te starten (screening, advies, opvolging, etc.).
  • Het creëren van een netwerk van aannemers dat makkelijk inzetbaar is binnen een vast afsprakenkader.
  • Een divers financieringsvehikel dat oplossingen op maat kan bieden voor elk dossier.