Mobiliteit Haasrode

Mobiliteit Haasrode

Mobiliteit Haasrode

Voor het bedrijventerrein Haasrode is mobiliteit en bereikbaarheid een groot probleem. Medewerkers staan vaak 20 tot 30 minuten stil op de oprit van en naar het terrein. Negen organisaties en overheden besloten op zoek te gaan naar een oplossing. Zij werken nu samen aan duurzame mobiliteit rond het bedrijventerrein.

Hun doel is een modal shift van auto naar meer duurzame vervoersmiddelen, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Ook willen ze de bereikbaarheid van bedrijventerrein Haasrode verbeteren door betere infrastructuur voor openbaar vervoer en fietsen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor een fietssnelweg en bussen, maar ook naar het aanleggen van een treinstation.

Betrokken partners

Stad Leuven, Interleuven, Provincie Vlaams-Brabant, De Lijn Vlaams-Brabant, Agentschap Wegen en Verkeer, UC Leuven-Limburg, CVO Volt, POM Vlaams-Brabant en Voka.

Meedoen?

Ben je op zoek naar meer informatie of zou je graag aan dit project mee willen werken? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@leuven2030.be met vermelding van ‘Mobiliteit Haasrode’. Wij zorgen ervoor dat jouw mail bij de juiste persoon terechtkomt.

r

Meer over ‘Mobiliteit Haasrode’

Voor het bedrijventerrein Haasrode is mobiliteit en bereikbaarheid een groot probleem. Medewerkers staan vaak 20 tot 30 minuten stil op de oprit naar het terrein toe; hetzelfde geldt voor de weg naar huis. Toen de hogeschool UCLL in 2015 besloot naar Haasrode te verhuizen, gaf ze aan dat ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets beter moest. Dat er iets moest gebeuren, was dus duidelijk.

Negen organisaties en overheden besloten op zoek te gaan naar een oplossing. De partners hebben een intentieverklaring getekend met daarin hun inspanningen voor duurzame mobiliteit. Daarnaast dienden ze een subsidiedossier in bij het Agentschap Ondernemen en konden ze dankzij deze subsidie uitgebreid onderzoek doen naar de mobiliteit rond Haasrode.

De app M-app bracht het verplaatsingsgedrag van ruim 10.000 werknemers in kaart. De resultaten werden gekoppeld aan de enquêtes die Traject afnam bij 43 bedrijven en 1.246 werknemers.

Uit het onderzoek blijkt dat:

  • 87% van de medewerkers met de auto naar het bedrijventerrein komt.
  • 57% binnen 15 km van het bedrijventerrein woont; een afstand die gemakkelijk met de elektrische fiets kan worden afgelegd.
  • 90% van de medewerkers tijdens de spitsuren sneller op werk zijn als zij de fiets nemen, dan als ze met de auto komen.
  • Een groot deel van de medewerkers bereid is om voor een duurzamer mobiliteitsmiddel te kiezen.

De Lijn besloot haar ritten naar Haasrode te verdubbelen. Belangrijk hierbij was dat er werd geïnvesteerd in de infrastructuur voor de bussen, zodat deze bussen niet ook in de file naar het terrein hoefden te staan.

De grootste winst voor het bedrijventerrein ligt echter bij de fietsers. Nu komt slechts 12% met de fiets; dit zou, zonder extra inspanningen van bedrijven, op kunnen lopen tot 30%. Als de infrastructuur verbetert en de bedrijven besluiten extra inspanningen te doen, zoals het aanbieden van bedrijfsfietsen, het faciliteren van doucheruimtes en het mogelijk maken van fietsherstelplaatsen, zouden steeds meer medewerkers op de fiets stappen.

Het team van ‘Mobiliteit Haasrode’ zet in op het stimuleren van het gebruik van duurzame vervoersmiddelen en het beperken van het gebruik van de auto. Zij doet dit door:

  • Tot een gedegen fietsbeleid bij de bedrijven en de stad te komen.
  • Te investeren in infrastructuur voor bussen en fietsen (stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant).
  • Te overleggen met de NMBS voor een station nabij Haasrode.
  • Te bekijken hoe het bedrijventerrein op andere vlakken verbeterd kan worden. Uit het onderzoek bleek dat maar liefst 30% van de automobilisten het bedrijventerrein verlaat voor de middagpauze, omdat er op het terrein geen eetgelegenheden zijn. Het team bekijkt welke faciliteiten, zoals eetgelegenheden en fietsherstelplaatsen, ervoor zouden zorgen dat medewerkers de auto vaker zouden laten staan.