Straten Vol Leuven

Straten Vol Leuven

Straten Vol Leuven

Straten Vol Leuven zet zich in voor leefbare publieke ruimte en duurzame mobiliteit. Het burgerplatform verenigt mensen en organisaties die willen meewerken aan een betere leefkwaliteit, bereikbaarheid en mobiliteit, onder andere door het autoluw maken van de Leuvense binnenstad.

Straten Vol Leuven zet in op het vergroten van de belevingswaarde van de binnenstad. Om Leuven bereikbaar te houden, pleit ze ervoor het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers meer ruimte te geven met het oog op een optimale doorstroming. Ook wil zij de uitstoot in Leuven verminderen en daarmee zowel de gezondheid van de inwoners en bezoekers bevorderen (dankzij een vermindering van fijn stof) als de CO₂-uitstoot in de binnenstad terugbrengen.

Betrokken partners

Straten Vol Leuven is ontstaan op een van de projectvergaderingen van Leuven 2030 en is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met de vrijwillige inzet van ongeveer 75 burgers en organisaties (onder andere verenigingen, bedrijven en besturen).

Meedoen?

Wil je Straten Vol Leuven graag een handje helpen? Ga naar www.stratenvolleuven.be of stuur een mail naar info@leuven2030.be met vermelding van 'Straten Vol Leuven'. Wij zorgen ervoor dat jouw mail bij de juiste persoon terechtkomt.

r

Meer over 'Straten Vol Leuven'

De sterke toename van inwoners en bezoekers in Leuven, de groeiende bereikbaarheidsproblemen van (de binnenstad van) Leuven, het acute klimaatprobleem en de effecten hiervan op onder andere onze gezondheid, zorgen ervoor dat er snel veranderingen moeten plaatsvinden. Straten Vol Leuven pleit daarom voor het ‘versneld’ realiseren van een autoluwe binnenstad. In het ideale geval is deze omslag voor 2020 gemaakt en is de binnenstad van Leuven in 2024 autoluw. In 2016 bereikte Straten Vol Leuven een belangrijke mijlpaal met de invoering van het circulatieplan door stad Leuven.

Door de binnenstad autoluw te maken, wil Straten Vol Leuven onder andere:

  • De belevingswaarde van de binnenstad vergroten.
  • De publieke ruimte meer laten benutten als ruimte om elkaar te ontmoeten in plaats van als verkeersruimte.
  • Het evenwicht tussen verschillende vervoersmiddelen verbeteren door ervoor te zorgen dat er meer ruimte is voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
  • De uitstoot verminderen en daarmee zowel de gezondheid van inwoners en bezoekers bevorderen (dankzij een vermindering van fijn stof) als de CO₂-uitstoot in de binnenstad terugbrengen.