Transport over water

Transport over water

Transport over water

Het project ‘Transport over water’ wil aantonen dat de binnenvaart een duurzame logistieke oplossing is voor Leuven. De binnenvaart kan een belangrijke schakel zijn in duurzaam transport voor grotere bouw- en stadsvernieuwingsprojecten.

De binnenvaart biedt vele voordelen. Eén binnenschip bevat dezelfde vracht als 22 vrachtwagens. De binnenvaart heeft dus een verzachtende impact op files en komt de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en het wooncomfort in de nabije omgeving ten goede. Per ton vracht die over een afstand van één kilometer wordt getransporteerd, produceert een binnenschip bovendien een kwart minder CO₂ dan een vrachtwagen.

Leuven 2030 bracht vier bouwpartners rond de tafel om de aanvoer van bouwmaterialen voor het project SKY One via het water te laten verlopen. Het initiatief werd een succesvol voorbeeld van hoe de bouwsector verder kan verduurzamen.

‘Transport over water’ is constant op zoek naar concrete bouwprojecten van projectontwikkelaars die openstaan voor een alternatieve, duurzame manier van transport.

Betrokken partners

André Celis (Leuvense handelaar in bouwmaterialen), Dyls (projectontwikkelaar aan de Vaartkom), EcoWerf (met een containerkade te Wilsele), Wienerberger (producent bouwmaterialen) en W&Z (waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal).

Meedoen?

Wil je meer weten of ben je als projectontwikkelaar geïnteresseerd in een alternatieve, duurzame manier van transport? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@leuven2030.be met vermelding van 'Transport over water'. Wij zorgen ervoor dat jouw mail bij de juiste persoon terechtkomt.

r

Meer over 'Transport over water'

Maar liefst 25% van de CO₂-uitstoot van Leuven is afkomstig van mobiliteit. Niet alleen het personenvervoer, maar ook het goederenvervoer kan véél duurzamer. Terwijl de Leuvense toegangswegen langzaam dichtslibben door het vele verkeer, ligt de Leuvense Vaart er enigszins verlaten bij. Daar wil dit project graag verandering in brengen.

De binnenvaart biedt een aantal onmiskenbare voordelen. De dagelijkse verkeersknoop wordt minder wurgend, want één binnenschip bevat dezelfde vracht als 22 vrachtwagens. Dat heeft niet alleen een verzachtende impact op de files, maar komt ook de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en het wooncomfort in de onmiddellijke omgeving ten goede.

Een ander voordeel is de veel lagere CO₂-uitstoot. Per ton vracht die over een afstand van één kilometer wordt getransporteerd, produceert een binnenschip een kwart minder CO₂ dan een vrachtwagen.

Het team van ‘Transport over water’ wil aantonen dat de binnenvaart kan worden ingeschakeld voor grotere bouw- en stadsvernieuwingsprojecten (die bij voorkeur nabij de waterweg gelegen zijn). Afvoeren van grondverzet of aanvoeren van bouwmaterialen op paletten (zoals gevelstenen en dakpannen); met de binnenvaart is het mogelijk.

Het team is constant op zoek naar concrete bouwprojecten van projectontwikkelaars die openstaan voor een alternatieve, duurzame manier van transport:

  • In overleg met alle betrokken partijen worden zowel de afvoer van het grondverzet als de aanvoer van de bouwmaterialen voorbereid en georganiseerd.
  • De betrokken partijen stemmen de bouwplanning af en organiseren het transport. Hiervoor moet bijvoorbeeld voldoende opslagruimte op de werf worden voorzien (omdat een scheepslading nu eenmaal meer ruimte vereist dan een vrachtwagenlading). Daarnaast moet er gekeken worden naar de plek waar de scheepsvracht naartoe wordt vervoerd; tot nu toe is er een samenwerking met de Vaartkom (jachthaven) en EcoWerf (containerkade te Wilsele).