Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven

Roadmap naar een klimaatneutraal Leuven

Het recente IPCC-rapport (oktober 2018) maakt duidelijk dat de noodzakelijke reductie van de broeikasgassen wereldwijd niet heeft plaatsgevonden. Zoals in het rapport omschreven staat, moet de omslag richting een klimaatneutrale toekomst binnen 12 jaar zijn ingezet om de opwarming van onze aarde te beperken tot een maximum van 1,5 °C.

Leuven 2030 heeft daarom, met inbreng van een groot aantal Leuvense experten en in samenwerking met BUUR, een Roadmap opgesteld. De Roadmap is een leidraad om het doel van een klimaatneutrale stad te realiseren en toont een tijdlijn met de nodige stappen tegen 2025, 2035 en 2050. In dit actieplan is een cruciale rol weggelegd voor iedere inwoner, ieder bedrijf, iedere kennisinstelling en iedere overheid. Hun inzet, zowel individueel als in samenwerking, is cruciaal om naar een gezond, leefbaar en klimaatneutraal Leuven te kunnen evolueren.

De ontwerp-Roadmap is gestructureerd op basis van acht ambities voor een klimaatneutraal Leuven. Deze ambities zijn uitgewerkt in 80 werven, gegroepeerd in 13 programma’s. De Roadmap is voorlopig enkel nog beschikbaar als ‘ontwerp’ en wordt de komende tijd doorgesproken met alle stakeholders, waaronder het stadsbestuur, die in dit document vernoemd worden.