Gebouwen

Gebouwen

De maatschappelijke uitdaging

Het verwarmen van onze woningen en gebouwen, en de elektriciteit die we er verbruiken, zorgen voor het overgrote deel van de Leuvense CO₂-uitstoot. Zo’n 30% van deze CO₂-uitstoot is afkomstig van onze woningen. Nog eens 30% komt van de niet-residentiële gebouwen zoals kantoren, winkels en scholen. Samen zijn de woningen en gebouwen in Leuven dus goed voor 60% van onze CO₂-uitstoot.

Naar schatting zal 85% van de woningen en gebouwen in Leuven ook in 2030 nog bestaan. Daarom zijn energie-efficiënte renovaties voor Leuven 2030 een topprioriteit. Door goed te isoleren en ons energieverbruik te verlagen, kunnen we samen de Leuvense CO₂-uitstoot sterk doen dalen. Zowel inwoners als gebouweigenaars kunnen door te renoveren dus veel betekenen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken!

De aanpak

Uit het wetenschappelijk rapport van Leuven 2030 kwam een duidelijk stappenplan voor de aanpak van woningen en gebouwen naar voren. Deze aanpak is gebaseerd op de Trias Energetica, een drie-stappenplan om tot een duurzaam energiegebruik te komen:

  • Beperken van de energievraag (o.a. door isolatie en gedragsverandering);
  • Inzetten van duurzame energiebronnen waar mogelijk (zoals wind-, water-, en zonne-energie);
  • De overige vraag naar fossiele energie zo efficiënt mogelijk invullen.

De eerste stap is dus het beperken van onze energievraag door onder andere het energiezuinig maken van de Leuvense woningen en gebouwen. Om een woning energiezuinig te maken, moet deze gerenoveerd worden. Uit het wetenschappelijk rapport van Leuven 2030 uit 2013 blijkt dat er in Leuven elk jaar slechts 1% van het totale gebouwenbestand wordt gerenoveerd. Voor de residentiële sector ligt dit cijfer nog lager en worden er jaarlijks slechts 0.6% van de wooneenheden (240 woningen) aangepakt.

Om onze klimaatdoelstellingen te behalen, moet dit percentage sterk stijgen en dat zo snel mogelijk. Van de ongeveer 40.000 bestaande Leuvense wooneenheden dienen er per jaar 750 woningen energiezuinig gerenoveerd te worden in de periode 2015‐2030 (11.200 woningen in totaal). Dit is een erg ambitieuze doelstelling die een verdrievoudiging van het aantal renovaties vraagt!

Om onze klimaatdoelstellingen te behalen, moeten de Leuvenaars dus grondig aan het renoveren slaan. Leuven 2030 wil hen daar graag bij helpen.

Hoe zet Leuven 2030 in op dit thema?

Leuven 2030 wil inwoners en gebouweigenaars motiveren om energiebesparende maatregelen te treffen door hen een kader aan te bieden dat het makkelijker maakt om deze stap te zetten. Voor de mensen die willen inzetten op energiebesparing en comfort, maar niet weten hoe eraan te beginnen, bundelt Leuven 2030 handige oplossingen op haar website onder de groene knop ‘Wat kan jij doen?’. Deze oplossingen helpen inwoners en gebouweigenaars om de CO₂-uitstoot van hun woningen en gebouwen te verminderen.

Dat het thema ‘Gebouwen’ erg belangrijk is voor Leuven 2030 en haar partners blijkt ook uit onze vele projecten rond dit thema. Binnen Leuven 2030 zijn er momenteel drie projecten die zich richten op de renovatie van woningen en gebouwen.

Wat kan ik doen?

Tot 30% van het energieverlies in gebouwen is te wijten aan een slecht geïsoleerd dak, dus als je je dak isoleert, pak je meteen de grootste verliespost aan. Daarnaast is het plaatsen van dubbelglas een belangrijke en laagdrempelige oplossing om de CO₂-uitstoot van je woning te verminderen. Uit onderzoek blijkt ook dat alleen al een gedragsverandering van de gebruiker tot een reductie van 10 tot 20% op de energie-uitgaven kan leiden. Je kan bijvoorbeeld al veel energie en geld besparen door sluimerverbruik te vermijden of de verwarming een graadje (of meer) lager te zetten.

In de niet-residentiële sector zijn er ook een aantal laagdrempelige oplossingen die de CO₂-uitstoot drastisch verlagen. Hier kan bijvoorbeeld energie bespaard worden door LED-verlichting te plaatsen en door het energieverbruik efficiënter te maken. Het vervangen van luchtgordijnen door schuifdeuren bij kantoren, scholen en winkels is ook een zeer efficiënte oplossing om zowel de CO₂-uitstoot als de energiefactuur te doen dalen.

Als eigenaar of huurder van een Leuvens gebouw (bijvoorbeeld een woning, bedrijf of school) kan je dus een grote rol spelen in het verlagen van onze CO₂-uitstoot. Door je gebouw energiezuinig te maken en door enkele eenvoudige gedragsveranderingen zal de CO₂-uitstoot in onze stad aanzienlijk dalen. Bovendien kan je zelf heel wat besparen op je energiefactuur!

Weten wat je nog meer kan doen? Klik op de groene knop ‘Wat kan jij doen?’!