Landbouw & voeding

Landbouw & voeding

De maatschappelijke uitdaging

In Leuven wordt er maar beperkt aan landbouw gedaan. De jaarlijkse netto uitstoot afkomstig van de Leuvense landbouw bedraagt ongeveer 36.000 ton CO₂e. Dit is maar een klein deel van de totale Leuvense CO₂-uitstoot, die 762.000 ton CO₂ per jaar bedraagt. Op het eerste zicht zou je dus kunnen stellen dat de Leuvense voedselproductie een lage impact heeft op het klimaat. Dit is echter een onjuiste conclusie. Het overgrote deel van het voedsel dat door de Leuvenaars geconsumeerd wordt, wordt immers van buiten de stad aangevoerd. Ook dit voedsel moeten we in rekening brengen om een correct beeld te hebben van de impact van onze voeding op het klimaat. Futureproofed maakte voor Leuven 2030 een inschatting van de CO₂-uitstoot als gevolg van onze voedselconsumptie. Daaruit blijkt dat onze voeding een CO₂‐uitstoot met zich meebrengt die gelijkwaardig is aan de uitstoot van het Leuvense autoverkeer en dus goed is voor wel 16,5% van onze totale CO₂‐uitstoot!

Als we meer in detail gaan kijken naar de bronnen van deze uitstoot, zien we dat de veeteelt, het brandstofverbruik en het gebruik van kunstmest voor de meeste uitstoot zorgen binnen de landbouw. Bovendien moeten we niet enkel rekening houden met de CO₂-uitstoot bij de producent, maar moeten we kijken naar de volledige reis die voedingsproducten afleggen van bij de boer tot in onze keuken. Wie vandaag een supermarkt binnengaat, vindt daar groenten en fruit terug van over heel de wereld. Door onze voedselketen in te korten en weer meer lokaal te gaan eten, kunnen we de CO₂-uitstoot van de landbouw en van ons eten dus aanzienlijk verlagen. Maar ook veranderingen in ons voedingspatroon zijn nodig. Door meer lokaal te gaan eten, zullen we weer meer seizoensgebonden groenten gaan eten. En aangezien de veeteelt één van de grootste uitstoters van broeikasgassen is binnen de landbouw, kan je je uitstoot aanzienlijk verminderen door minder vlees te eten.

De aanpak

Voor het thema “Landbouw & voeding” speelt vooral een transitie naar een meer regionale voedselvoorziening een belangrijke rol.

Volgende acties worden voorgesteld in ons wetenschappelijk rapport:

  • Werken naar een meer regionale voedselproductie.
  • Een regionaal distributiesysteem opzetten voor de verdeling van het regionaal geproduceerde voedsel.
  • De uitstoot afkomstig van landbouwvoertuigen reduceren.
  • Duurzame voedingspatronen bij de bevolking stimuleren en promoten.

Hoe zet Leuven 2030 in op dit thema?

Bij Leuven 2030 willen wij samen met onze partners werk maken van een lokaal voedselsysteem. Een klimaatneutraal Leuven is een Leuven waar plaats is voor allerlei klimaatvriendelijke initiatieven, van volkstuintjes, stadsboerderijen, verpakkingsvrije winkels tot vegetarische maaltijden in de bedrijfskantines. Zulke initiatieven zorgen er niet alleen voor dat de ecologische voetafdruk van onze voeding drastisch daalt, maar maken ons ook minder afhankelijk van voedselvoorziening van buitenaf. Verder willen wij de Leuvense landbouwers stimuleren om bij het uitoefenen van hun beroep ook het klimaat steeds in het achterhoofd te houden.

Wat kan ik doen?

Wil jij ook aan de slag gaan en de CO₂-uitstoot van je voeding verlagen? Klik dan snel op de groene knop ‘Wat kan jij doen?’!