Mobiliteit

Mobiliteit

De maatschappelijke uitdaging

Het verkeer in onze stad is verantwoordelijk voor 25% van de Leuvense CO₂-uitstoot. Dit maakt dat onze gemotoriseerde voertuigen (auto’s, brommers, bussen en treinen) de tweede grootste bron van broeikasgassen in de stad zijn, na onze woningen en gebouwen. Als gevolg van de bevolkingsgroei en de verdere uitbreiding van de Leuvense economie, wordt verwacht dat het verkeer in Leuven in de toekomst nog verder zal toenemen. Leuven 2030 zet zich daarom in om, in samenwerking met de stad en de Leuvenaars, tot een mobiliteitsplan te komen waarbij onze uitstoot kan dalen, terwijl er in de mobiliteitsnoden van de Leuvenaars voorzien wordt.

De aanpak

Uit het wetenschappelijk rapport van Leuven 2030 dat in 2013 werd gepubliceerd, komt een duidelijke aanpak van de Leuvense mobiliteit naar voren. Deze aanpak is gebaseerd op de Trias Energetica, een driestappenplan om tot een duurzaam energiegebruik te komen:

  • Verminderen van de vraag naar mobiliteit;
  • Een verschuiving naar duurzamere vervoersmiddelen doorvoeren;
  • Technologische verbeteringen doorvoeren en duurzame energiebronnen inzetten voor de resterende energievraag (bijvoorbeeld elektrische voertuigen op hernieuwbare stroom).

De eerste stap, het verminderen van de mobiliteitsvraag, kunnen we bekomen door de stad zo in te richten dat verplaatsingen efficiënt kunnen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan supermarkten die te voet of met de fiets bereikbaar zijn. Daarnaast kunnen aanpassingen van onze gewoontes ervoor zorgen dat we minder afhankelijk zijn van onze auto of bromfiets. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun werknemers de kans geven om af en toe thuis te werken, waardoor ze zich minder moeten verplaatsen. Inwoners kunnen ervoor kiezen om hun hobby’s dicht bij huis uit te oefenen, zodat deze bereikbaar zijn met de fiets of het openbaar vervoer.

Het beperken van onze verplaatsingen met individuele gemotoriseerde voertuigen is een erg belangrijke stap. Hierbij moeten we rekening blijven houden met de belangrijke rol die mobiliteit en transport spelen in zowel de stad als op het platteland. Mensen zullen zich dagelijks moeten blijven verplaatsen en goederen zullen continu getransporteerd moeten worden. Naast het beperken van de vervoersnoden van de Leuvenaars, moet er daarom ook meer gebruikgemaakt worden van milieuvriendelijke transportmiddelen. De zachte vervoersmiddelen (wandelen en fietsen) moeten hier een prioriteit krijgen. Daarnaast krijgt het openbaar vervoer een belangrijke plaats in een klimaatneutraal Leuven. Om deze stap te zetten, is het belangrijk dat Leuven inzet op wandel- en fietsvriendelijke infrastructuur. Ook moet het aanbod van het openbaar vervoer uitbreiden.

Als laatste wil Leuven 2030 haar partners motiveren om technologische, energiebesparende verbeteringen door te voeren wanneer deze voorhanden zijn. De resterende vraag naar gemotoriseerd vervoer moet bovendien zoveel mogelijk ingevuld worden met behulp van duurzame energiebronnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan elektrische auto’s en bussen die rijden op elektriciteit gewonnen uit windkracht of zonne-energie.

Hoe zet Leuven 2030 in op dit thema?

Leuven 2030 beseft dat het hierboven voorgestelde stappenplan een grote inspanning van de stad en de Leuvenaars vereist. De sterke bevolkingstoename in Leuven, de groeiende bereikbaarheidsproblemen van de binnenstad, het klimaatprobleem en de effecten van het verkeer op onze gezondheid, maken echter dat er snel veranderingen moeten plaatsvinden. De stad werkte daarom samen met burgerplatform Straten Vol Leuven, een van onze projecten, een nieuw circulatieplan uit dat in september 2016 in werking trad. Met de invoering van het circulatieplan zette de stad Leuven een eerste stap richting een ‘combined city’, waarin de fiets, het openbaar vervoer en de auto een gelijke plek innemen. Dit circulatieplan zorgt ervoor dat we onze verplaatsingen en onze gewoontes onder de loep nemen. Koning auto verliest daarbij zijn plaatsje op de verkeerstroon en zal ruimte maken voor fietsers en voetgangers.

Dit is nog maar een klein stukje van de grote duurzaamheidspuzzel die Leuven 2030 voor ogen heeft. Het circulatieplan zal verder uitgewerkt worden door stad Leuven, een van onze belangrijkste partners, en een betere wandel- en fietsinfrastructuur is hierbij onmisbaar. Bovendien moet het aanbod aan openbaar vervoer stevig uitgebreid en geoptimaliseerd worden.

Deze transitie naar een duurzame stad en deze omslag in onze gewoontes, vraagt tijd. De meeste effecten van het plan zullen daarom ook pas op langere termijn merkbaar zijn. Desalniettemin zijn er ook al positieve resultaten op korte termijn te noemen. De schoolomgeving in het autovrije gebied plukt onmiddellijk de vruchten van het verkeerscirculatieplan; het is er een pak veiliger geworden voor de kinderen, de fietsers en de voetgangers. En vrijgekomen ruimtes bieden inwoners de mogelijkheid om hun wijk groener, gezelliger en veiliger in te richten. Daarnaast is het een stuk aangenamer om in het hart van de stad te verblijven; minder autoverkeer zorgt daar voor minder (geluids)hinder en minder (ongezond) fijn stof in de lucht.

Wat kan ik doen?

Om een stad te worden waar wij als Leuvenaars duurzaam en gezond leven, is het nodig dat de eigen auto geen voorkeurspositie meer inneemt. Alleen zo kunnen wij onze kinderen, kleinkinderen en alle komende generaties een duurzame toekomst bieden. Leuven 2030 wil de Leuvenaars daarom aansporen om steeds voor het meest duurzame vervoersmiddel te kiezen.

Weten wat je nog meer kan doen? Klik op de groene knop ‘Wat kan jij doen?’!