Natuur

Natuur

De maatschappelijk uitdaging

Planten hebben CO₂ nodig om te groeien. Zij nemen CO₂ op uit de lucht en kunnen er dus voor zorgen dat het CO₂-gehalte in de lucht daalt. In Leuven wordt er dankzij het aanwezige groen zo’n 7347 ton CO₂ per jaar uit de lucht verwijderd. Helaas is dit een peulschil ten opzichte van de totale Leuvense uitstoot. Die bedraagt immers ongeveer 762.000 ton CO₂ per jaar.

Toch spelen planten en de natuur in het algemeen een heel belangrijke rol in een klimaatneutraal Leuven. Planten nemen niet enkel CO₂ op uit de lucht, maar brengen nog een aantal andere voordelen met zich mee. Planten en bomen hebben bijvoorbeeld een positief effect op onze gezondheid, onder andere doordat zij de luchtkwaliteit bevorderen. Onderzoek toont bovendien aan dat zicht op groen een positieve invloed heeft op ons humeur. Natuur in de stad zorgt er daarnaast voor dat deze beter is voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering; we noemen dit klimaatadaptatie.

Door de klimaatverandering zullen er meer hittegolven plaatsvinden en deze zullen in de stad sterker voelbaar zijn dan op het platteland. Bomen worden dan een belangrijke bron van schaduw en koelte. Daarnaast verdampt het water dat planten en bomen opnemen via de bladeren. Zo zorgen ze voor verkoeling in onze stad tijdens warme dagen. Omdat planten veel water opnemen, bieden ze ons ook een buffer tegen wateroverlast. Dit is belangrijk aangezien er in de toekomst meer neerslag zal zijn als gevolg van de klimaatverandering.

Naast groen, is er ook blauw nodig in een klimaatneutrale stad. Waterlopen en waterpartijen hebben een belangrijk koelend effect in een warmer klimaat en kunnen bovendien water opslaan bij hevige regenval. De Dijle zal om die redenen een belangrijke klimaatpartner worden van de Leuvenaars.

De aanpak

In Leuven moet er vooral worden ingezet op het creëren van bijkomende CO₂ “opslagplaatsen”, zodat meer CO₂ uit de lucht opgeslagen kan worden in planten en in de bodem. Het effect op de CO₂-balans in onze stad blijft vrijwel beperkt, maar het is belangrijk om ook de indirecte voordelen in overweging te nemen, zoals hierboven al werd aangegeven.

Volgende acties worden voorgesteld in ons wetenschappelijk rapport:

  • 10.000 bomen aanplanten in de bebouwde kom.
  • Aankoop van 100 hectare bos.
  • Het reeds aanwezige netwerk van groen en water behouden en versterken.
  • De rol van groen en water in de stad Leuven blijvend onderzoeken om kennisleemtes op te vullen.

Hoe zet Leuven 2030 in op dit thema?

Leuven 2030 wil al haar partners inspireren en motiveren om meer groen aan te brengen in de stad. Zo willen wij inwoners aanmoedigen om tegeltuintjes en groendaken te plaatsen. De stad Leuven, bedrijven, scholen en instellingen worden gevraagd om hun terreinen te vergroenen en zo een aangename en gezonde omgeving te creëren.

Wat kan ik doen?

Wil jij ook een steentje bijdragen aan een groener Leuven? Klik dan snel op de groene knop ‘Wat kan jij doen?’!