Veelgestelde vragen Leuven Switcht

Veelgestelde vragen Leuven Switcht

Nieuws
Veelgestelde vragen Leuven Switcht
Leuven 2030
Leuven 2030

Geraak je niet meteen wegwijs in het groene stroom gebeuren of heb je andere vragen? Neem dan hier een kijkje om een antwoord terug te vinden op de meest gestelde vragen omtrent onze campagne. De vragen zijn opgedeeld naargelang volgende thema’s; groene stroom, campagne, leveranciers en de overstap. Vind je toch geen antwoord op jouw vraag? Geen nood, stuur ze gerust naar info@leuvenswitcht.be en wij proberen jou verder te helpen.


Groene stroom

r

Wat is groene stroom?

Groene stroom wordt geproduceerd op basis van duurzame energiebronnen zoals zonne-, wind-, of waterenergie (en eventueel energie uit biomassa en biogas). Dit soort bronnen zijn onuitputtelijk, wat wil zeggen dat er voldoende voorraad van is; wij kunnen deze energie dus gebruiken zonder volgende generaties te benadelen. In tegenstelling tot grijze stroom, is groene stroom bovendien niet vervuilend. Bij de productie ervan komt weinig tot geen CO₂ vrij en is er ook geen uitstoot van andere schadelijke stoffen. Grijze stroom daarentegen, wordt geproduceerd op basis van fossiele energiebronnen die eindig zijn in voorraad. Bij de productie van elektriciteit uit deze fossiele energiebronnen komen wel schadelijke stoffen en CO₂ vrij.

Groene stroom is een van de factoren die ons op weg kan helpen naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst!

r

Wat is groene stroom volgens Leuven 2030?

Leuven 2030 heeft onderzoek gedaan naar energieleveranciers en hun groenestroomcontracten. Ons onderzoek naar de verschillende leveranciers is gebaseerd op de ranking van Greenpeace (die je hier kan terugvinden). Samen met onze leden hebben we uiteindelijk een aantal criteria vastgelegd waaraan de groene stroom in ons aanbod moet voldoen.

  • De leveranciers investeren niet meer actief in fossiele brandstoffen en kernenergie. Hun investeringen worden bij voorkeur actief ingezet om de weg naar een duurzame energiemarkt te stimuleren.
  • De leveranciers bieden enkel groenestroomcontracten aan en laten de grijze stroomcontracten dus volledig links liggen.
  • De groene stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon-, wind- en waterkracht. Energie opgewekt uit biomassa en biogas laten we slechts in beperkte mate toe. Het gebruik van Garanties van Oorsprong is bij voorkeur beperkt (zie onder).
  • Energie opgewekt uit de verbranding van restafval zit niet in ons groene stroomaanbod.
  • Bij voorkeur wordt de groene stroom lokaal geproduceerd.
r

Wat zijn ‘Garanties van Oorsprong’?

Het systeem van Garanties van Oorsprong zorgt ervoor dat groene en grijze stroom onderling uitgewisseld kan worden.

Stel: Een elektriciteitsproducent in Vlaanderen produceert elektriciteit in een steenkoolcentrale (grijze stroom) maar wil zijn klanten ook graag groene stroom aanbieden. Om zijn grijze stroom om te zetten in groene stroom, kan hij Garanties van Oorsprong aankopen bij een producent die wél groene stroom produceert, bijvoorbeeld bij een Noorse waterkrachtcentrale. Eens de Noorse producent zijn Garanties van Oorsprong verkocht heeft, wordt zijn elektriciteit echter niet meer als groene stroom beschouwd en kan hij zijn elektriciteit dus ook enkel nog als grijze stroom verkopen.

Leuven 2030 geeft de voorkeur aan leveranciers die geen gebruik maken van dit systeem. Via dit systeem kan een leverancier immers op een relatief goedkope manier zijn (die hij dus zelf produceert of aankoopt) nucleaire of fossiele elektriciteit toch aanbieden als groene stroom. Het systeem draagt volgens ons onvoldoende bij aan de transitie naar een meer duurzame energiemarkt. De leveranciers in ons aanbod die toch gebruik maken van dit systeem, haalden onze selectie omdat zij actief investeren in hernieuwbare energie en zo duidelijk inzetten op deze transitie, weg van de fossiele energie en kernenergie.

r

Waarom worden er dan toch enkele leveranciers toegelaten die gebruik maken van Garanties van Oorsprong?

Mega, Poweo en Ebem maken (deels) gebruik van het systeem van Garanties van Oorsprong en worden toch opgenomen in ons aanbod. Greenpeace geeft hen immers een hoge score (minimum twee zonnetjes) aangezien zij uitsluitend investeren in de uitbreiding van hun hernieuwbare energieproductie. Met hun investeringsbeleid tonen ze dat ze hun schouders volledig onder de transitie naar een groen energielandschap zetten. Dit is reden genoeg voor ons om ook hen op te nemen in ons aanbod. Uiteraard gaat onze voorkeur nog steeds uit naar leveranciers die helemaal géén gebruik maken van Garanties van Oorsprong (zoals Aspiravi, Eneco, Ecopower en Energie2030).

r

Is groene stroom altijd duurder?

Nee! Groene stroom is niet per se duurder dan grijze stroom. De leveranciers die groene stroom leveren, bieden ook contracten aan zeer scherpe prijzen aan.

Het is dus zeker interessant om contracten te vergelijken via onze tool, ook al heb je zelf al een goedkoop groenestroomcontract gevonden. Energieprijzen kunnen namelijk het hele jaar door fluctueren en leveranciers bieden op regelmatige basis interessante contracten aan. Ook kortingen en promoties worden opgenomen in onze tool.

r

Waarom wordt elektriciteit opgewekt uit biomassa en biogas slechts in bepaalde gevallen toegelaten?

Biomassa is een overkoepelende term voor een heel divers assortiment biologische energiebronnen, zoals landbouwafval, rioolslib, houtpellets, enzovoort. Net omdat biomassa zo’n diverse energiebron is, is het onmogelijk om één richtlijn op te stellen over het al dan niet duurzaam zijn van deze bron. Biogas ontstaat door de vergisting van biomassa. Net zoals bij biomassa is het dus heel moeilijk om een richtlijn op te stellen over de duurzaamheid van de elektriciteit die wordt opgewekt aan de hand van biogas.

Om toch ergens een grens te kunnen trekken, heeft Leuven 2030 zich gebaseerd op de ranking van Greenpeace. Volgens hen is biomassa enkel nuttig als aanvulling op de elektriciteit afkomstig uit wind-of zonne-energie en speelt het slechts een bijrol in de transitie naar een duurzame energiemarkt.

r

Waarom wordt de groene stroom bij voorkeur lokaal geproduceerd?

Studies (*) hebben aangetoond dat het perfect mogelijk is voor België om tegen 2050 volledig op groene stroom te draaien. Die ommezwaai vraagt echter om grote, lokale investeringen en als we deze doelstelling willen halen, is er nu actie nodig. Wij willen daarom de energieleveranciers belonen die vandaag al actief naar een klimaatneutraal België streven en die lokaal investeren in de uitbouw van groenestroomproductie. Deze lokale investeringen zorgen bovendien voor extra jobs en geven onze economie een boost. Momenteel zijn wij nog erg afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen om aan onze energievraag te voldoen. Dit heeft vergaande gevolgen voor onze economie, want wanneer onze politieke relaties met het buitenland onder druk komen te staan, gaan ook de energieprijzen aan het schommelen.

r

Waarom komt er bij de productie van groene stroom (in bepaalde gevallen) toch nog CO₂ vrij?

Voor de productie van groene stroom zijn verscheidene installaties nodig, zoals zonnepanelen, windmolens, waterkrachtcentrales, enzovoort. Deze installaties worden opgebouwd uit verschillende materialen en grondstoffen. Het is mogelijk dat er CO₂ vrijkomt bij het ontginnen van deze grondstoffen en bij de opbouw van de installaties. Ook de voorzieningen die nodig zijn om de opgewekte elektriciteit tot bij de gebruiker te krijgen, brengen mogelijk een beperkte CO₂-uitstoot met zich mee. Daarnaast komt bij de verbranding van biomassa de CO₂ vrij die eerder opgeslagen werd in het biologische materiaal (bijvoorbeeld in de bomen waar houtpellets van gemaakt worden). Samengevat kan er dus een heel beperkte CO₂-uitstoot zijn bij de productie van groene stroom. Maak je echter geen zorgen, deze CO₂-uitstoot is erg klein en verwaarloosbaar ten opzichte van de CO₂ en vervuilende stoffen bij de productie van grijze stroom. Door over te schakelen op groene stroom draag je dus wel degelijk je steentje bij aan de evolutie naar een meer duurzame wereld!

r

Hoe weet ik dat de stroom die ik thuis geleverd krijg, ook echt groene stroom is?

Of er thuis groene of grijze stroom uit je stopcontacten komt, kan je niet zien. Er is geen verschil in de kwaliteit van de geleverde elektriciteit. Alle producenten plaatsen namelijk hun elektriciteit op hetzelfde netwerk. Groene stroom wordt net zoals grijze stroom op het elektriciteitsnet gezet daar waar het geproduceerd wordt, bijvoorbeeld bij een windmolenpark. De elektronen waar deze elektrische stroom uit is opgebouwd, kiezen steeds de kortste weg om van de plaats van productie naar de consument te reizen. Dit doen ze via stroomkabels. Of de elektriciteit die je thuis ontvangt ook echt groene stroom is, hangt dus af van je woonplaats. Woon je dichtbij een windmolenpark, dan is de kans groot dat je thuis stroom geleverd krijgt die daar werd opgewekt. Woon je in de buurt van een kerncentrale, dan zal je waarschijnlijk thuis stroom ontvangen die aan de hand van kernenergie werd opgewekt.

Laat je echter niet verwarren, dit betekent natuurlijk niet dat een groenestroomcontract afsluiten verloren moeite is! Je verplicht namelijk de groenestroomleverancier om ervoor te zorgen dat het aandeel groene stroom op de markt stijgt. Dit kan de leverancier doen door zijn eigen groene stroomproductie te verhogen zodat hij in jouw vraag kan voorzien. De leverancier kan ook groene stroom aankopen bij een andere leverancier of hij kan werken met 'Garanties van Oorsprong'. Jouw vraag naar groene stroom geeft dus een duidelijk signaal naar de leverancier en zorgt dat de energiemarkt verschuift naar een meer duurzame energieproductie.

r

Wat als de zon niet schijnt, de wind niet waait? Is er dan genoeg groene stroom op het net om iedereen van elektriciteit te voorzien?

De huidige generatie zonnepanelen is in staat om elektriciteit te produceren wanneer de hemel bewolkt is of zelfs wanneer het regent. Ook windmolens worden steeds efficiënter. Toch is het mogelijk dat er op een bepaald moment te weinig groene stroom geproduceerd wordt om aan de vraag te voldoen. Dit betekent echter niet dat jij dan thuis geen stroom meer zult ontvangen. Mogelijke tekorten worden op zo’n moment aangevuld met grijze stroom. Aan het einde van de rit moet de leverancier echter wel garanderen dat hij het gevraagde aandeel groene stroom geleverd heeft. Hij zal dan op dagen van hoge productie, meer groene stroom aanleveren.

Campagne

r

Waarom is dit zo’n belangrijk thema voor Leuven 2030?

Een leefbaar en klimaatneutraal Leuven, dat is wat wij voor ogen hebben! Om de CO₂-uitstoot op ons grondgebied te verlagen, is het belangrijk dat alle Leuvenaars de handen in elkaar slaan. Drie zaken bepalen hoofdzakelijk onze persoonlijke CO2-uitstoot: hoe wij ons verplaatsen, wat we eten en de energie die we thuis verbruiken. Met deze campagne wil Leuven 2030 inzetten op die laatste factor. De stroom die door Leuvenaars aangekocht wordt, is vandaag nog grotendeels grijze stroom die geproduceerd wordt uit fossiele energiebronnen. Dit terwijl een overstap naar een groene stroomleverancier heel erg eenvoudig is. Door massaal over te stappen op groene stroom, kan Leuven haar CO₂-uitstoot verlagen en zo een duidelijk signaal geven naar de energieleveranciers: wij willen minder uitstoot en meer toekomst! Een kleine stap met een grote impact.

r

Kan ik me als inwoner van buiten Groot Leuven ook inschrijven?

Ja, dat kan! Onze campagne richt zich op de Leuvenaars omdat Leuven 2030 een Leuvense vzw is. Natuurlijk vinden wij het geweldig als wij ook mensen daarbuiten op weg kunnen helpen naar een goedkoop groenestroomcontract. Onze tool is dus voor iedereen beschikbaar én bruikbaar.

r

Wat is de impact op de Leuvense CO₂-uitstoot als alle Leuvense huishoudens overstappen op groene stroom?

Vandaag wordt slechts 25% van de elektriciteit die door de Leuvense huishoudens verbruikt wordt, aangekocht bij een groene stroomleverancier. Als alle gezinnen in Leuven voor groene stroom kiezen, doen ze hun gezamenlijke uitstoot voor hun energieverbruik met 15% dalen. Een behoorlijke prestatie, die ons dichter bij een leefbare, klimaatneutrale toekomst voor ons allemaal brengt.

Leveranciers

r

Welke energieleveranciers hebben een plaats in jullie campagne?

Leuven 2030 heeft onderzoek gedaan naar energieleveranciers en hun groenestroomcontracten. Ons onderzoek naar de verschillende leveranciers is gebaseerd op de ranking van Greenpeace en de rapporten van de VREG. Samen met onze leden hebben we uiteindelijk een aantal criteria vastgelegd waaraan de groene stroom in ons aanbod moet voldoen. De ranking van Greenpeace werd herzien in 2018: Poweo en Ebem behaalde hierbij een te lage score. Hierdoor hebben we de keuze hebben gemaakt deze leveranciers uit ons aanbod te halen. Vijf leveranciers haalden in 2018 de uiteindelijke selectie: Ecopower, Energie2030, Aspiravi, Eneco en Mega. Geen van de huidige geselecteerde leveranciers investeert nog in fossiele brandstoffen of in kernenergie. Met hun investeringsbeleid in hernieuwbare energie tonen deze leveranciers volgens Leuven 2030 dat zij geëngageerd zijn om de transitie naar een groen en duurzaam energielandschap te maken. Daarnaast bestaat het aanbod van de leveranciers enkel uit groenestroomcontracten.

De vijf leveranciers onderscheiden zich van elkaar op een aantal vlakken:

  • Ecopower en Energie2030 zijn de koplopers in de Greenpeace ranking en ook in onze selectie. Niet alleen bieden deze leveranciers 100% groene stroom aan uit eigen productie en plannen zij verdere investeringen in groene energie, deze leveranciers geven hun klanten ook de kans om actief te participeren in hun werking. Aandeelhouders beslissen mee over de toekomst van de energieleverancier en delen in de mogelijke eventuele winst van het bedrijf.
  • Aspiravi maakt geen gebruik van 'Garanties van Oorsprong' en Eneco maakt er slechts voor 2% van haar totale aanbod gebruik van. Ook deze leveranciers bieden enkel groenestroomcontracten aan. Beide leveranciers plannen bovendien grote investeringen in windenergie te doen. Greenpeace geeft deze leveranciers daarom een mooie score in haar ranking. Ook van ons verdienen ze een pluim.
  • Mega biedt groenestroomcontracten aan, maar maakt (deels) gebruik van het systeem van Garanties van Oorsprong (zie boven). Leuven 2030 is geen voorstander van dit systeem, maar gezien het positieve investeringsbeleid van deze leveranciers, kregen ze wel een plaats in onze campagne.
r

Mijn leverancier biedt al groene stroom aan, maar scoort slecht volgens jullie criteria. Is jullie aanbod groener dan mijn huidige contract?

Leuven 2030 heeft de leveranciers getoetst aan vier criteria. Dit zijn de criteria waar de leveranciers volgens ons en onze leden minimum aan moeten voldoen om als groene stroomleverancier beschouwd te kunnen worden. Het is mogelijk dat jouw leverancier slecht scoort op één of meerdere van deze criteria. Het kan bijvoorbeeld dat jouw leverancier groene stroom levert, maar daarnaast ook grijze stroomcontracten aanbiedt. Sommige leveranciers investeren daarnaast bijvoorbeeld ook nog actief in fossiele brandstoffen en kernenergie en worden sowieso niet opgenomen in ons aanbod.

Wij willen de energiemarkt een duidelijk signaal geven. België moet hoognodig de shift maken naar een groene energiemarkt en wij willen dan ook graag de leveranciers belonen die volop inzetten op deze verschuiving.

Wil je zeker zijn dat jouw energieleverancier groene stroom levert én dat je via jouw contract een steentje bijdraagt aan een klimaatneutrale toekomst? Maak dan zeker de vergelijking via onze tool en stap eventueel probleemloos over!

r

De aanbevolen leverancier biedt geen gas aan. Kan ik dit bij een andere leverancier aankopen?

Ja, het is niet nodig dat je je elektriciteit en aardgas bij dezelfde leverancier aankoopt.

De overstap

r

Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan mijn overstap?

De overstap naar een nieuwe energieleverancier is geheel gratis. Er zijn geen kleine lettertjes, geen verrassingen!

r

Krijgen jullie een commissie van de leverancier waar ik naar overstap?

Nee, Leuven 2030 is geheel onafhankelijk en ontvangt geen commissie van de leveranciers die in ons aanbod zijn opgenomen. Voor de vergelijking van de prijzen werken we samen met Pricewise. Zij maken hun eigen afspraken met de leveranciers. Pricewise trekt hierbij niemand voor, elke leverancier betaalt Pricewise eenzelfde vergoeding per aangedragen nieuwe klant. De vergoedingen die Pricewise ontvangt, beïnvloeden op geen enkele manier de resultaten van onze vergelijkingen. Hoe scherper de prijs van haar aangeboden groenestroomcontract, hoe hoger de leverancier in het overzicht voor de potentiële overstapper komt.

r

Ik heb al een groenestroomcontract. Waarom zou ik overstappen?

Heb jij vandaag al een groenestroomcontract? Fantastisch! Mensen die nu al bewust voor een groenestroomcontract kiezen, moedigen wij alleen maar aan. Toch kan het ook voor jou nog interessant zijn om de vergelijking te maken via Leuven Switcht. De energieprijzen kunnen erg fluctueren en leveranciers bieden regelmatig abonnementen aan met interessante kortingen. Deze promoties zijn ook terug te vinden in onze tool. Via onze tool kan je ook nagaan of jouw huidige leverancier aan onze criteria voldoet en of hij wel echt op een duurzame manier te werk gaat. Vergelijken is bovendien geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten verbonden aan je overstap.

r

Mijn huidige contract loopt nog. Kan ik toch meedoen?

De einddatum van je contract vormt geen hindernis meer om over te stappen. Sinds 1 oktober 2012 mogen energieleveranciers bij wet geen boete meer aanrekenen voor wie vervroegd zijn contract opzegt.

r

Wie heeft toegang tot de gegevens die ik moet invullen?

Voor de vergelijking van de prijzen werken we samen met Pricewise. De gegevens die je in onze tool ingeeft, worden opgenomen in een beveiligde database van Pricewise. Leuven 2030 is eigenaar van deze database. Jouw gegevens mogen niet gedeeld worden met derden en worden door Pricewise enkel gebruikt om de overstap te regelen.