250 nieuwe bomen in Abdij van Park voor Green Leaf Award

250 nieuwe bomen in Abdij van Park voor Green Leaf Award

Nieuws
Boomplantactie European  Green Leaf Award
p
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Leuven mag zich het hele jaar lang European Green Leaf noemen, een prestigieuze erkenning van Europa voor haar inspanningen op het vlak van duurzaamheid en levenskwaliteit. “Een heel jaar lang willen we dat in de kijker zetten en zo nog meer mensen betrekken bij onze ambitie om van Leuven één van de meest leefbare en groene steden van Europa te maken”, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. “Onder meer met deze actie, waarbij we samen met de leerlingen van Sint-Norbertus een 250-tal boompjes planten aan Abdij van Park.”


De bomen werden aangeplant samen met de leerlingen van Sint-Norbertus. “Ik wil voor elk van de 10.000 Leuvense kinderen een boom aanplanten. De Green Leaf-award is vooral voor hen heel belangrijk. Als we onze kinderen en kleinkinderen een toekomst willen geven, moeten we nú werken aan een leefbaar en duurzaam klimaat”, verduidelijkt Ridouani.

De 250 bomen zullen een onderdeel worden van een groene buffer tussen de spoorweg en de abdijsite. “Onze ambitie is om van Leuven de groenste stad van Europa te maken”, zegt schepen Ridouani. “Elke boom die we planten is een stap dichter bij het realiseren van die ambitie. Naast meer groen gaan we ook meer werk maken van duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie en veilige publieke ruimtes.”

De boompjes die aangeplant werden zijn sporken, de bijenplant bij uitstek, omdat de boom veel bloemen en dus nectar produceert. “De bijen hebben het moeilijk in onze verstedelijkte omgeving, maar ze zijn wel cruciaal voor de voortplanting van gewassen en dus onze voedselproductie”, zegt Ridouani. “Met deze nieuwe bomen geven we de bijenpopulatie alvast een duwtje in de rug.” Er werd ook een nieuwe zomereik aangeplant.

Boomplantactie Abdij van Park