38% daling CO₂-uitstoot bij gebouwen KU Leuven

38% daling CO₂-uitstoot bij gebouwen KU Leuven

Nieuws
38% Minder CO2
daling CO₂-uitstoot bij gebouwen KU Leuven
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

In de periode tussen 2006 en 2016 is de CO₂-uitstoot van de academische gebouwen van KU Leuven gedaald met 38%. Die daling kwam er ondanks de groei van de vloeroppervlakte met meer dan 20% in diezelfde periode. Dit mooie resultaat is het gevolg van het actief energiebeleid dat KU Leuven al een tijd voert.


KU Leuven voert binnen het duurzaamheidsbeleid al een hele tijd een actief energiebeleid. Dat energiebeleid zorgde ervoor dat in de periode tussen 2006 en 2016 de CO₂-uitstoot van de academische gebouwen van KU Leuven daalde met 38%, ondanks de toename van de vloeroppervlakte met meer dan 20%. Onderstaande grafiek toont de evolutie van de CO₂-uitstoot van de academische gebouwen van KU Leuven van de voorbije jaren.

Grafiek CO₂-uitstoot

Het aantal graaddagen in de grafiek geeft aan hoe koud een jaar is geweest. Hoe meer graaddagen, hoe kouder het jaar. Het spreekt voor zich dat een kouder jaar een hoger brandstofverbruik tot gevolg heeft. Omdat 2006 en 2016 bijna hetzelfde aantal graaddagen hebben, zijn ze goed vergelijkbaar.

Een actief energiebeleid

De ingrepen die het meeste impact hebben gehad op de daling van de CO₂-uitstoot waren de aankoop van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong en de vervroegde omschakeling van stookolie naar aardgas. In de periode van 2017-2027 wil KU Leuven graag een bijkomende daling van 20% CO₂-uitstoot realiseren, ondanks de vaak energie-intensieve uitbreidingen die de universiteit van plan is. Er is een energiebeleidsplan opgesteld voor 2018-2021 en enkele acties uit dit plan delen we graag met jullie.

Ten eerste zal KU Leuven investeren in een verdere actieve participatie in onze vzw Leuven 2030. Daarnaast worden er energiebesparende investeringen gedaan. Momenteel gebruikt de KU Leuven een systeem van interne leningen om energiebesparende investeringen te financieren. De energiebesparingen zorgen ervoor dat de lening zichzelf terugbetaald op maximum de helft van hun levensduur. Door die energiebesparingen komen er ook extra middelen vrij voor het Energiefonds waarmee KU Leuven minder rendabele maatregelen financiert. Een ander belangrijk item is het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Zo zal KU Leuven hun nieuwe gebouwen fossielvrij ontwerpen. Installaties in bestaande gebouwen die hernieuwd moeten worden, worden op een manier ontworpen dat het gebruik van fossiele brandstof zo veel mogelijk wordt teruggedrongen. Als blijkt dat dit niet onmiddellijk kan, worden de installaties ontworpen zodat ze later kunnen worden aangesloten op een warmtenet of een alternatieve energiebron.

Een jaarlijks budget van 500.000 euro is vrijgemaakt om hoogrendementsbeglazing te plaatsen in de gebouwen. In de jaren 2030-2040 zou dan al het enkel glas in de universitaire gebouwen verdwenen zijn, behalve in gebouwen met een hoge erfgoedwaarde. Ook wat betreft zonnepanelen is een streefdoel vooropgesteld: het aantal zonnepanelen op universitaire daken maximaliseren met minstens een verdubbeling naar een equivalent van het gemiddeld elektriciteitsverbruik van 200 gezinnen. Een screening van alle daken zal duidelijk maken welk potentieel er nog is voor bijkomende PV-installaties. Hier kan je een overzicht vinden van de reeds bestaande installaties.