44% meer fietsers in Leuvense binnenstad

44% meer fietsers in Leuvense binnenstad

Nieuws
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

30 september 2019 - Begin mei liet stad Leuven verkeerstellingen uitvoeren. Hieruit blijkt dat het aantal fietsers in de Leuvense binnenstad de voorbije drie jaar met 44% is toegenomen. Het aantal auto’s daalde met 19% ten opzichte van 2016. “Het circulatieplan doet waarvoor we het drie jaar geleden hebben ingevoerd, namelijk onze groeiende stad leefbaar, bereikbaar en gezond houden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.


Circulatieplan werpt vruchten af

In 2016 voerde het stadsbestuur een nieuw circulatieplan in om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Verkeerslussen en een indeling in stadsdelen moeten doorgaand autoverkeer uit de binnenstad houden en verplaatsen naar de ring. Daardoor komt er in het centrum meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Om de effecten van het circulatieplan te meten, werden tussen 1 en 26 mei 2019 op een zestigtal plaatsen in de binnenstad en op de ring verkeerstellingen uitgevoerd.

“We zijn zeer tevreden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “Een stad als Leuven is ideaal om je te voet of per fiets te verplaatsen. En hoe meer mensen zich te voet of per fiets verplaatsen en de auto laten staan als het kan, hoe leefbaarder en gezonder Leuven wordt en hoe meer mogelijkheden er ontstaan om elkaar te ontmoeten en te genieten van rustige en groene publieke ruimte. En de cijfers tonen aan dat er niet minder mensen naar de stad komen.”

Ook een opgetogen schepen van mobiliteit, David Dessers, stelt vast dat het circulatieplan een zogenaamde modal shift heeft ingezet. "Tussen 2016 en 2019 is het aantal fietsers in de binnenstad met 44% toegenomen en is het aantal auto's met 19% gedaald. De trend die na de invoering van het circulatieplan was ingezet, wordt dus voortgezet en verder versterkt".

Fietsers op het Damiaanplein in Leuven

Modal shift

Modal shift is de term voor verandering van vervoerswijze, bijvoorbeeld van transport met de auto naar transport met de fiets. Om het doel van een klimaatneutrale stad waar te maken, is de realisatie van zo’n modal shift essentieel. Uit de tellingen van stad Leuven blijkt dat het aantal weggebruikers in de stad constant is, maar dat ze zich anders verplaatsen. Goed nieuws dus! De modal shift in Leuven zet zich door en men kiest steeds meer voor de fiets.

Op een gemiddelde werkdag in 2019 is de verhouding tussen het aantal fietsers en auto’s dan ook verschoven naar 48% fietsers en 49% auto's. In 2016 waren dat nog 34% fietsers en 62% auto's. In de woonstraten groeit het aantal fietsers gemiddeld met 16%. Het aantal auto's daalt er met 16%. Enkele straten springen er uit. Zo kent de Andreas Vesaliusstraat met gemiddeld 85% het grootste aandeel fietsverkeer in de binnenstad. In 19 straten, waaronder de Kapucijnenvoer en de Sint-Michielsstraat, werden meer dan 50% fietsers geteld. Ook op de ring werden verkeerstellingen uitgevoerd. Tussen 2016 en 2019 is het aantal fietsers er met 32% toegenomen en het aantal wagens met 1%. Als we het vergelijken met 2017 is het autoverkeer op de ring echter gedaald met 8 %. Er is dus een dalende trend ingezet sinds 2017.

Circulatieplan verder afwerken

Toch is er ook nog werk aan de winkel. Uit de tellingen blijkt dat de verkeersintensiteit in onder meer de Riddersstraat, de Havenkant, de Blijde Inkomststraat, de Burchtstraat, Achter de Latten, delen van de Naamsestraat, de Bondgenotenlaan en de Justus Lipsiusstraat te hoog is. In deze straten wordt de capaciteit van de wegen in functie van de leefbaarheidsindex overschreden op een gemiddelde werkdag. "Het stadsbestuur gaat de komende weken met deze resultaten aan de slag om het circulatieplan verder af te werken en waar nodig bij te sturen" besluit schepen Dessers. Daarnaast wil het stadsbestuur in de toekomst samen met buurtbewoners werk van mobiliteitsplannen voor Wilsele, Kessel-Lo en Heverlee om de deelgemeenten leefbaarder te maken.

Road to 2050

Roadmap 2025 · 2035 · 2050

Leuven 2030 stelde in 2018 de Roadmap 2025 · 2035 · 2050 op als leidraad om tegen 2050 het doel van een klimaatneutrale stad te realiseren. Programma 5, Omslag naar duurzame vervoerswijzen, en Programma 6, Het Leuvense vervoer vergroenen, uit onze Roadmap handelen over het bekomen van een duurzame mobiliteit. Neem zeker eens een kijkje op onze Roadmap website en ontdek onder andere welke stappen we qua mobiliteit nog moeten zetten om een klimaatneutraal Leuven waar te maken.