Aan de slag met een lokale voedselstrategie

Aan de slag met een lokale voedselstrategie

Nieuws
Lokale voedselstrategie
Leuven 2030
Door de redactie
Door de redactie
Leuven 2030

Verpakkingsvrije winkels, lokale boeren, korte keten-initiatieven en projecten rond voedseloverschotten. Leuven is al volop bezig met initiatieven rond duurzame voeding en landbouw. Maar hoe kunnen we die bestaande initiatieven versterken, hun impact vergroten en nieuwe initiatieven aanwakkeren?

Een lokale voedselstrategie lijkt het antwoord. Inspirerende steden als Toronto, Kopenhagen, Londen en Gent tonen ons al sterke voorbeelden van wat een lokale voedselstrategie teweeg kan brengen.


Wat is een lokale voedselstrategie?

Een lokale voedselstrategie is een strategisch plan met een visie en duidelijke doelstellingen om onze landbouw en voeding te verduurzamen. Een lokale voedselstrategie kijkt naar het totaalpakket, van productie, verwerking en distributie tot consumptie in (de nabije omgeving van) Leuven.

Waarom een lokale voedselstrategie?

De impact van grootschalige landbouw op ons klimaat is enorm. Ook de vele kilometers die worden afgelegd om groenten en fruit tot in Leuven te krijgen, dragen daaraan bij. Daarnaast neemt het aantal inwoners in Leuven jaar na jaar toe. Al deze monden moeten ook gevoed worden. Hoe zorgen we voor betaalbaar en gezond eten voor alle Leuvenaars? En hoe zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk impact hebben op het klimaat?

Iedereen speelt zijn eigen rol

Om tot een goede lokale voedselstrategie te komen, is het belangrijk dat alle betrokkenen in de voedingsketen ook daadwerkelijk betrokken zijn bij de totstandkoming én realisatie van deze strategie.

Consumenten, handelaars, winkelketens, de horeca en cateraars, producenten, belangenbehartigers en het lokaal beleid – iedereen speelt zijn eigen rol in de voedingsketen en heeft zo zijn eigen inbreng voor een sterke strategie. Iedereen zal uiteindelijk, binnen zijn/haar eigen veld, met die strategie aan de slag moeten gaan om te zorgen voor een succesvolle realisatie ervan.

Samen bepalen we de strategie

In Leuven willen we deze lokale voedselstrategie daarom dus samen opmaken. Alleen als we samen de inhoud bepalen van onze strategie kunnen we komen tot een sterk en gedragen plan.

Om dit te bereiken werd een traject uitgetekend waarbij alle belanghebbenden uitgenodigd worden om inhoudelijk mee vorm te geven aan deze voedselstrategie. Het kloppend hart van dit traject zijn onze stakeholderbijeenkomsten. Iedereen die geïnteresseerd is om mee vorm te geven aan een lokale voedselstrategie voor Leuven, is welkom om deel te nemen!

Het doel is om nog voor de zomer van 2018 af te ronden met een sterke lokale voedselstrategie voor Leuven. Daarmee is het werk nog niet klaar. Nadien zal iedere betrokkene in de voedingsketen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen in het waarmaken van onze strategie, willen we onze landbouw en voeding effectief verder verduurzamen.

Doe mee op 13 maart!

Ben je geïnteresseerd om mee vorm te geven aan de lokale voedselstrategie voor Leuven? Doe dan mee tijdens de volgende stakeholderbijeenkomst op dinsdag 13 maart 2018 (19u30 tot 22u). Schrijf je hier in!

Meer info over ‘Leuvense lokale voedselstrategie’ bij Michèle Jacobs (michele.jacobs@leuven2030.be).

r

Voorgeschiedenis

Dit traject rond de Leuvense lokale voedselstrategie is gegroeid uit één van de klimaatprojecten van Leuven 2030. Het thema duurzame en lokale voeding heeft altijd sterk geleefd binnen ons netwerk.

Het voorbije jaar heeft een zeskoppige werkgroep binnen Leuven 2030 sterk geïnvesteerd om de ambitie van een lokale voedselstrategie breder te laten dragen. Tot op punt vandaag waar heel wat relevante en cruciale actoren uit deze stakeholdergroepen meewerken aan dit traject.

Deze werkgroep werd ondertussen uitgebreid en omgevormd tot een stuurgroep die het traject rond de lokale voedselstrategie verder in goede banen leidt. De stuurgroep is als volgt samengesteld: Tessa Avermaete (KU Leuven), Erik Béatse (Riso Vlaams-Brabant), Heidi Dulaing (stad Leuven), Johan Geleyns (Landbouwer/Boerenbond), Brecht Goussey (CSA-boer), Nick Franchois (Boerenbond), Michèle Jacobs (Leuven 2030 vzw), Anita Magits (stad Leuven), Hilde Van Rillaer (stad Leuven).

Creatief centrum PAKT in Antwerpen
Creatief centrum PAKT in Antwerpen