Afval voortaan per boot vervoerd

Afval voortaan per boot vervoerd

Nieuws
Afval over water
p
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Ons huishoudelijk afval wordt voortaan per boot van Leuven naar de verwerkingsinstallatie in Beveren vervoerd. Jaarlijks zal het gaan om zo’n 30.000 ton afval. De uitstoot ligt 50% lager dan het vervoer van het afval over de weg. Het ambitieuze project, waaraan vele partners samenwerkten, is op 26 maart 2018 effectief van start gegaan.


Om het transport van afval over water mogelijk te maken, hebben verschillende organisaties intensief samengewerkt: de gemeenten van Vlaams-Brabant en hun afvalintercommunales (EcoWerf, Interrand, Incovo, Interza, Intradura), Indaver, De Vlaamse Waterweg, de Provincie Vlaams-Brabant, Van Moer Logistics en OVAM.

“Met een vermindering van jaarlijks 2.400 vrachtwagenopleggers, elk gevuld met zo’n 25 ton restafval, vervullen de overheden in Vlaams-Brabant een voorbeeldfunctie. Het transport van afval over water speelde ook een belangrijke rol in het behalen van de European Green Leaf Award door stad Leuven en vzw Leuven 2030”, zegt Rudi Beeken, voorzitter van EcoWerf.

Schip omgebouwd

Van Moer Logistics heeft een ‘Hopper’ schip, dat de naam Greenford kreeg, omgebouwd voor deze specifieke trafiek. Het schip is uitgerust met een hypermoderne motor met katalysatoren die de CO₂-uitstoot verder verlagen. De uitstoot ligt 50% lager dan het vervoer van het afval over de weg. Het brandstofverbruik van het schip per ton en per kilometer is zo’n vier keer minder dan via de weg, voor- en natransport inbegrepen.

Met het transport over water wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd tot een oplossing van het mobiliteitsprobleem in de verkeersdrukke regio. “De ambitie van De Vlaamse Waterweg is om de binnenvaart alsmaar meer in te schakelen in de logistieke keten van ondernemingen in het belang van mobiliteit”, zeggen Tom Dehaene, ondervoorzitter van De Vlaamse Waterweg en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts. “De waterwegen in onze regio hebben nog een groot potentieel. Door samenwerking en sterke voorbeelden willen we meer grote en kleinere ondernemingen stimuleren om hun vrachtvervoer over het water te laten gaan. Transport over water is veilig, resulteert in de daling van de CO₂-uitstoot en minder fileleed.”

Hogere kostprijs

Aan het (multimodale) transportconcept hangt weliswaar een hoger prijskaartje. De kilometers over het water mogen dan wel goedkoper zijn dan die over de weg, toch zijn nog tal van logistieke bewegingen nodig om het afval van bij de overslagplaats tot op het schip aan de kade te brengen en na de vaart van bij de aanlegkade tot in de bunker van de verbrandingsinstallatie te krijgen. Alle partijen hebben hun duit in het zakje gedaan: OVAM door de verlaging van de milieuheffing, De Vlaamse Waterweg en Indaver door een financiële tussenkomst en ook de gemeenten en hun afvalintercommunales dragen een deel van de hogere kostprijs.

Samenwerking en doorzettingsvermogen

Katrien Rycken, coördinator van Leuven 2030, was aanwezig tijdens de officiële aftrap. “Wat ik vooral bijzonder vind aan dit project, is de nauwe samenwerking en het doorzettingsvermogen van de uiteenlopende partners. Publieke en private partners hebben elkaar jaren geleden gevonden en zijn blijven zoeken totdat de puzzelstukjes in elkaar vielen om tot een straf project te komen dat onze CO₂-uitstoot gevoelig vermindert. Ik hoop dat hun samenwerking vele andere bedrijven en organisaties kan inspireren om dezelfde keuzes te maken, want alleen als we op deze manier samenwerken aan een fundamenteel nieuwe aanpak, in dit geval op vlak van mobiliteit, kunnen we richting een klimaatneutrale toekomst evolueren.”

Samenwerking tussen uiteenlopende partners voor afval over water