Bepaal jij mee de toekomst van Leuven?

Bepaal jij mee de toekomst van Leuven?

Nieuws
Leuven maak het mee
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Stad Leuven werkt aan haar meerjarenplan voor 2020-2025. Daarin staan de doelen die de stad de komende zes jaar wil realiseren. Elke Leuvenaar krijgt tot 9 juni de kans om ideeën in te dienen en te bepalen hoe de volgende jaren eruit zullen zien.


De komende 5 à 10 jaar zullen bepalend zijn om een ongecontroleerde opwarming van de aarde te vermijden. The time is now en alle hulp is nodig. Daarom willen we jou vragen een duurzaam idee te posten of liken op Leuven maak het mee. Begin je idee met 'Leuven2030' zodat andere duurzame denkers jouw idee snel terugvinden.

Een klimaatneutraal Leuven, hoe ziet dat eruit?

Hieronder sommen we voor jou enkele belangrijke stappen richting een klimaatneutrale stad op, gebaseerd op de Roadmap 2025|2035|2050 die Leuven 2030 samen met tal van experten opstelde. Deze punten kan je gebruiken ter inspiratie voor jouw duurzaam idee of om te bepalen welk duurzaam idee jouw belangrijke like verdient!

 • Gebouwen versneld aanpakken
 • Het verwarmen van woningen is de grootste slokop van energie en staat voor 30% van de CO2-uitstoot. Een grote en noodzakelijke stap richting een klimaatneutrale stad is dus het veel sneller renoveren van bestaande woningen. Een goed gerenoveerde woning heeft ook voor de eigenaars vele voordelen zoals hoger comfort en een lagere energiefactuur. Het actief ondersteunen en benaderen van woning- en gebouweigenaars in Leuven met gericht advies mag niet ontbreken in dit meerjarenplan van de stad.
 • Duurzame mobiliteit
 • De mobiliteit vanuit, naar en binnen Leuven is goed voor meer dan 25% van de Leuvense CO2-uitstoot en dat cijfer blijft toenemen. Duurzame mobiliteit is nodig om de klimaatdoelstellingen te halen, maar ook voor een betere gezondheid en leefkwaliteit. Hiervoor zijn er verkeersluwe centra, wijken en schoolomgevingen nodig; een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, een goed presterend openbaar-vervoersnetwerk en een duurzaam goederentransport. Cruciaal is ook het uitbouwen van een netwerk van oplaadpunten voor emissievrije voertuigen.
 • Groene energie
 • De komende jaren moeten we maximaal inzetten op zonne-energie en een ambitieus windplan maken voor de hele Leuvense stadsregio. Op die manier kan Leuven zelf hernieuwbare energie produceren en minder afhankelijk zijn van derden. Om tegen 2050 75% van de warmtevraag in te vullen door hernieuwbare energie i.p.v. stookolie of aardgas, zijn er warmtenetten en wijkgebonden energiestrategieën nodig. Uiteraard is het essentieel dat Leuvense burgers en bedrijven ondersteuning krijgen hierin: bijvoorbeeld d.m.v. een energieregisseur, iemand met kennis van zaken die helpt bij een energieproject of energierenovatie.
 • Duurzame consumptie
 • Voeding Wat voeding betreft is er een grote link tussen duurzaamheid en gezondheid. De volgende zes jaar zou stad Leuven kunnen investeren in betaalbare, gezonde en duurzame voeding in supermarkten, scholen, bedrijven en gezondheidsinstellingen. De lokale productie van seizoensgebonden voeding, door professionele landbouwers en collectieve projecten, kan daar een grote rol in spelen. Dit stimuleert niet alleen de lokale economie, maar zorgt ook voor voedselproductie met een lagere CO2-uitstoot. Producten Duurzaam consumeren gaat verder dan voeding alleen. Wanneer de stad initiatieven stimuleert rond producten herstellen en delen, zullen producten langer meegaan en krijgt de lokale Leuvense economie een steuntje in de rug. Een Leuvense hub voor technologische innovatie, een materialenbank, meer aandacht voor productontwerp in Leuvense opleidingen, ondersteuning van burgers voor de overstap van product- naar diensteneconomie (bv. het huren of leasen van producten i.p.v. ze zelf aan te kopen) zijn maatregelen die een duurzame consumptie ondersteunen.
 • Groene en veerkrachtige stad
 • Er zijn beslissingen nodig om in de toekomst het hitte-eilandeffect in Leuven tegen te gaan. Dit is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied hoger is dan in het omliggende landelijk gebied door de grotere aanwezigheid van gebouwen, beton, asfalt,… . Stad Leuven kan dit tegen gaan door Leuven te vergroenen en versteende ruimtes en gebouwen te ontharden (bv. speelplaatsen terug groen maken of groendaken plaatsen op gebouwen). Wat zeker ook moet gebeuren, is kijken welke mogelijkheden er zijn om CO2 in biomassa of de bodem op te vangen en op te slaan.
 • Een klimaattransitie voor iedereen
 • We kunnen er niet omheen dat de klimaattransitie een grote financiële impact heeft. Het is belangrijk dat ¬duurzame oplossingen voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Het bekijken van manieren om de betaalbaarheid van woningen te garanderen en mobiliteits- of energiearmoede tegen te gaan zijn dus onmisbaar. Inzetten op goed toegankelijke informatie voor iedereen (bv. ook richting jongeren en ouderen) mag niet ontbreken. Enkel op die manier wordt iedereen betrokken in dit verhaal.


Nog tot 9 juni 2019 kan je een duurzaam idee indienen en zo klimaatneutraliteit op de agenda zetten voor de komende zes jaar!