Circulatieplan: stap naar klimaatneutrale toekomst van Leuven

Circulatieplan: stap naar klimaatneutrale toekomst van Leuven

Nieuws
Verkeerscirculatieplan - Fietsers in Leuven
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

25 oktober 2016 - Sinds enkele weken is stad Leuven begonnen met de geleidelijke invoering van het verkeerscirculatieplan. Dit plan is een belangrijke stap in de evolutie naar een klimaatneutrale stad en heeft onder andere tot doel de leefkwaliteit en de bereikbaarheid van de binnenstad te vergroten.


Niet in 2030, maar nu

De sterke toename van inwoners en bezoekers in Leuven, de groeiende bereikbaarheidsproblemen van de binnenstad, het acute klimaatprobleem en de effecten hiervan op onze gezondheid, zorgen ervoor dat er snel veranderingen moeten plaatsvinden. Niet in 2030, niet in 2020, maar nu.

De stad werkte daarom samen met burgerplatform Straten Vol Leuven – ontstaan uit een van de klimaatwerven van Leuven 2030 – aan een gedegen plan om de ambitie van een autoluwe binnenstad versneld te realiseren. Door de binnenstad autoluw te maken, willen ze de volgende doelstellingen realiseren:

  • De belevingswaarde van de binnenstad vergroten door de publieke ruimte eerder als verblijfs- dan als verkeersruimte te benutten, zowel ten behoeve van de bewoners als van de bezoekers van de binnenstad;
  • De multimodale bereikbaarheid van de binnenstad optimaliseren en het evenwicht tussen de modi verbeteren, door méér ruimte te bieden aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer;
  • De uitstoot verminderen, en daardoor zowel een reductie van CO₂ bewerkstelligen als de gezondheid bevorderen (dankzij een vermindering van fijn stof).
Straten Vol Leuven

Combined city

Het verkeerscirculatieplan is een cruciaal onderdeel van een gezonde, leefbare toekomst voor Leuven. Een stad die niet dichtslibt, maar juist bereikbaarder wordt en ruimte biedt. Daar werkt het stadsbestuur al sinds de jaren ’70 aan, met succes. We kunnen ons niet voorstellen dat er nu nog auto’s door de Diestsestraat, de Muntstraat en rond de Sint-Pieterskerk zouden rijden.

Leuven 2030 is enthousiast over deze fundamentele stap van het stadsbestuur richting een autoluwe binnenstad. Met de invoering van het circulatieplan draagt de stad bij aan het streven van Leuven 2030 om van Leuven een 'combined city’ te maken, waarin de fiets, het openbaar vervoer en de auto een gelijke plek innemen. Met de invoering van het circulatieplan neemt de stad bovendien haar verantwoordelijkheid op om voor haar inwoners, bezoekers en bedrijven een stad te creëren die gericht is op de toekomst. Leuven treedt hiermee in de voetsporen van vooruitstrevende, verkeersvrije stadscentra, zoals in Freiburg, Barcelona en Lissabon.

Sint-Pieterskerk (Documentaire 'Leuven Autovol & Autovrij')
Sint-Pieterskerk (uit de documentaire 'Leuven Autovol & Autovrij')

Resultaten op korte termijn

De meeste effecten van het plan zullen pas op langere termijn merkbaar zijn. Desalniettemin zijn er ook al positieve resultaten op korte termijn te noemen.

Zo hebben een aantal pleinen een tijdelijke herinrichting gekregen dankzij een samenwerking tussen stad Leuven en platform Straten vol Leuven (met financiële steun van Provincie Vlaams-Brabant), in afwachting van de permanente invulling door stad Leuven. Het Damiaanplein, het Hooverplein, het Smoldersplein en het Hogeschoolplein kunnen hierdoor direct gebruikt worden waar ze voor dienen: om te verblijven of om elkaar te ontmoeten.

Ook de schoolomgeving in het autovrije gebied plukt onmiddellijk de vruchten van het verkeerscirculatieplan; het is er een pak veiliger geworden voor de kinderen, de fietsers en de voetgangers.

Daarnaast is het een stuk aangenamer om in het hart van de stad te verblijven; minder autoverkeer zorgt voor minder (geluids)hinder en minder (ongezond) fijn stof in de lucht.

Damiaanplein - tijdelijke herinrichting verkeerscirculatieplan

Omslag in onze gewoontes

En nee, we zijn er nog niet. Om het verkeerscirculatieplan volledig tot haar recht te laten komen zal er worden gewerkt aan een fietsbeleidsplan, het openbaar vervoer op lange termijn, een doorstart van slimme stadsdistributie en de definitieve herinrichting van de herwonnen publieke ruimte. Dat zit allemaal in de pijplijn van stad Leuven en verschillende partners van Leuven 2030 die vorm geven aan duurzame mobiliteit.

Maar ook bij inwoners, bezoekers, bedrijven, scholen en organisaties is er een omslag nodig; zij maken de stad. Door de invoering van het verkeerscirculatieplan zullen velen hun vaste gewoontes onder de loep nemen. Zij zullen steeds meer alternatieve, duurzamere vervoerswijzen overwegen en zich op andere manieren gaan verplaatsen. Deze verandering, deze omslag in onze gewoontes, vraagt tijd.

Wij zijn ervan overtuigd dat het verkeerscirculatieplan een essentiële stap is richting een leefbare, bereikbare en klimaatneutrale toekomst voor Leuven.

Leven in Leuven