ECoOB geeft energieproductie in de handen van burgers

ECoOB geeft energieproductie in de handen van burgers

Energie
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Om de overgang naar een klimaatneutraal Leuven voor ons allemaal mogelijk te maken, is het nodig dat de Leuvense samenleving zoveel mogelijk groene energie zelf opwekt. Daarbij is belangrijk dat iedereen uit de Leuvense gemeenschap die actie wil ondernemen, dat kan doen. Burgerenergiecoöperatie ECoOB maakt dat alvast voor een stuk mogelijk door burgers te verenigen om hun energievoorziening in eigen handen te nemen. Sien van Leuven 2030 spreekt met Sven Calluy van ECoOB over een toekomst waarin burgers zelf hun energie opwekken en er nog iets aan verdienen ook.


Om alles veilig en gezond te houden, spreekt Sien met Sven via een online videogesprek. Sven is bestuurslid bij ECoOB en houdt zich er vooral mee bezig de boodschap van ECoOB uit te dragen via infosessies en sociale media. Vanuit zijn kamer met een prachtig houten plafond licht hij helder en enthousiast toe hoe ECoOB werkt.

‘ECoOB zet zich in om de klimaattransitie mee vorm te geven door zich te focussen op het produceren van hernieuwbare energie in en rond Leuven: in de eerste plaats zonne-energie, in de toekomst misschien ook windenergie. Dat willen we samen met de Leuvenaars doen.’ Want ECoOB is een burgercoöperatie, een laagdrempelige organisatie waarin de burgers evenwaardige aandeelhouders zijn. Dat wil zeggen dat elke aandeelhouder (of coöperant) één stem krijgt. Door aandeelhouder te worden, worden burgers mede-eigenaar van de installaties die energie opwekken.

(c)ECoOB

Mooie investering

‘Onze installaties zijn voor 100% gefinancierd met burgerkapitaal. Dat maakt ons volledig onafhankelijk, ook van de overheid. Elke burger kan meedoen door een aandeel van 250 euro te kopen.’ Op de algemene vergadering van ECoOB wordt jaarlijks beslist of het mogelijk is om een dividend, een stuk van de winst, uit te betalen aan de aandeelhouders. Dat maakt de coöperatie een mooie investering, vertelt Sven: ‘We kunnen enkele procenten dividend uitbetalen, met 6% als het wettelijke maximum. Als je dat vergelijkt met wat spaargeld vandaag opbrengt, is dat een gigantisch verschil.’

‘Maar wat als je zelf al zonnepanelen op je dak hebt?’ vraagt Sien zich af. ‘Dat is een belangrijke misvatting,’ legt Sven uit. ‘Je kan perfect zelf zonnepanelen hebben en toch nog investeren in onze coöperatie. Het één heeft niets met het ander te maken. Onze installaties leggen wij op grote daken, niet op de daken van particulieren.’ Dus of je nu zelf al hebt kunnen investeren in zonnepanelen op je dak of niet: iedereen kan aandeelhouder worden van ECoOB.

‘Het is heel belangrijk de mensen ervan bewust te maken dat ze op het vlak van energie het heft in eigen handen kunnen nemen’

Sven Calluy - ECoOB

Energieproductie niet enkel voor grote spelers

‘Het is heel belangrijk de mensen ervan bewust te maken dat ze op het vlak van energie het heft in eigen handen kunnen nemen’, geeft Sven aan. ‘Het idee leeft nog dat energie opwekken enkel iets is voor grote spelers als Engie of Luminus. Dat het iets is dat boven ons hoofd gebeurt. Maar wij willen de mensen laten zien dat het ook anders kan en dat ze zelf kunnen meedoen met de lokale energieproductie. Bovendien levert het zelfs een financieel rendement op!’

De Wingerd - (c) ECoOB

In 2019 werkte ECoOB een eerste succesvol project af. Op het dak van de vzw Oostrem in Herent werden 148 zonnepanelen geïnstalleerd. De groene energie die daar opgewekt wordt, wordt verkocht aan de bewoners van Oostrem. Sinds januari 2020 liggen er meer dan 1000 zonnepanelen op het dak van woonzorgcentrum De Wingerd In Leuven. Een nog groter succesvol project. ‘Momenteel zijn we samen met Ecopower, een andere burgercoöperatie, bezig installaties te realiseren op tien grote stadsdaken in Leuven,’ legt Sven uit. ‘Het is eigen aan de coöperatieve structuur dat coöperaties onderling nauw samenwerken. Tussen burgercoöperaties bestaat dus geen concurrentie. ‘Integendeel,’ zegt Sven, ‘We ondersteunen elkaar en verwijzen naar elkaar door.’

Alle Leuvenaars mee in een coöperatieve toekomst

Het is duidelijk dat ECoOB en andere burgercoöperaties nog veel willen en kunnen bereiken om het opwekken van hernieuwbare energie terug te geven aan de burger. Sien vraagt Sven hoe Leuven eruit zou kunnen zien in een ideale toekomst waarin alles voor de burgerenergiecoöperatie op wieltjes zou lopen. ‘Het aandeel hernieuwbare energie zou gigantisch groot zijn: in Leuven en omstreken zouden we voor 80% op hernieuwbare energie kunnen draaien. Daaraan zouden véél meer mensen dan nu participeren: nu hebben we ongeveer 350 aandeelhouders, maar in de toekomst zouden dat er honderd keer zoveel kunnen zijn.’

‘Dat we zelf onze energie opwekken, zou ook meteen zichtbaar zijn. Momenteel liggen er zonnepanelen op grote platte daken, maar dat ziet bijna niemand. Als we ook een windmolen zouden kunnen plaatsen, wordt dat meteen heel zichtbaar. We zouden kunnen aantonen dat het de Leuvenaars menens is: wij willen zelf energie opwekken. Het grootste deel van de Leuvenaars zou goed begrijpen dat dat kan en hoe dat in Leuven en omstreken gebeurt. Energie, dat is geen factuur meer die we elke maand aan een groot bedrijf betalen. Nee, we maken onze energie zelf en verdienen er nog iets aan ook.’

(c)ECoOB

Hoe kan jij meedoen?

Als je enthousiast bent over het coöperatieve verhaal van ECoOB en het opwekken van lokale, hernieuwbare energie ook in eigen handen wil nemen, kan je aandeelhouder worden van ECoOB. ‘Er zijn natuurlijk ook heel wat mensen voor wie die 250 euro een te groot bedrag is,’ daar is Sven zich van bewust. ‘Daar moeten we nog aan werken.’ Gelukkig zijn er ook andere manieren om ECoOB verder te helpen: ‘We roepen iedereen op om tijdens een volgende wandeling of fietstocht goed te kijken naar de gebouwen die je onderweg tegenkomt. Zijn daar interessante daken bij om zonnepanelen op te leggen? Laat het ons weten!’ Of ken je eventueel een gebouweigenaar die graag zonnepanelen op zijn of haar dak wil? ‘Ook dat is een manier om ons te helpen: spoor die persoon aan om met ons contact op te nemen en te kijken wat er mogelijk is.’ Contact opnemen met Sven en co kan via de Facebookpagina van ECoOB.

Ook bijdragen aan een duurzame toekomst? Word lid van Leuven 2030, al vanaf €15 per jaar.