Een duurzaam droogtebeheer in Leuven

Een duurzaam droogtebeheer in Leuven

Nieuws
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Al enkele jaren op rij wisselen lange droge periodes en felle piekbuien elkaar af. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater niet insijpelen. Dat leidt enerzijds tot verdroging en anderzijds tot lokale wateroverlast. De stad Leuven heeft de voorbije maand een droogteplan opgesteld. Dit plan bevat 23 actiepunten om de stad te wapenen tegen lange periodes van droogte en kostbaar om te springen met water.


Een waterrijke stad klaarstomen voor de toekomst

Het is erg belangrijk om het water in en rond onze stad goed te beheren. Dat heeft zich vandaag de dag vooral gericht op het vermijden van wateroverlast en het verbeteren van de waterkwaliteit in Leuven. Maar de laatste jaren, waarin we vaker te maken krijgen met periodes van lange droogte, is het steeds duidelijker geworden dat ook het beheren van de beschikbaarheid van water een belangrijke uitdaging is. In de toekomst zullen we regelmatiger te maken hebben met langere periodes van extreme droogte, die bovendien warmer zijn. Het is dus geen overbodige luxe om een plan te hebben dat ons klaarstoomt voor deze toekomst en zorgt voor een veerkrachtig Leuven dat voorbereid is op zulke zaken.

“De stad heeft de ambitie om nog een versnelling hoger te schakelen”, aldus Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Daarom werd er een wetenschappelijke studie besteld bij Sumaqua, een hoogtechnologische spin-off van de KU Leuven.” Stad Leuven is een van de eerste Belgische steden die zo’n studie laat uitvoeren en neemt hier dus echt een voortrekkersrol in op.

Droogtestudie

De droogtestudie van Sumaqua heeft als doel om wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan de uitbouw van een duurzaam droogtebeheer. De studie analyseert de huidige en recent historische droogtetoestand in Leuven, en ontwikkelt een waterbalansmodel op basis van de vraag naar en het aanbod aan water. Deze inzichten resulteerden in een visie en beleidsaanbevelingen in de vorm van 23 actiepunten. Ontharding, het opbreken van grote, stenen oppervlaktes, wordt als een belangrijk actiepunt naar voren geschoven.

Wie de droogtestudie volledig wil lezen, kan deze downloaden via onderstaande knop

Hemelwaterplan

Het droogteplan bouwde verder op het hemelwaterplan van 2019, waarin de noden en risico's tijdens piekbuien in kaart werden gebracht. De bronmaatregelen die voorgesteld worden, zijn in vele gevallen voor beide situaties een stap voorruit.

Leuvenaars worden uitgedaagd

Slechts een klein deel van de verharde terreinen in Leuven is openbaar domein. Dat wil zeggen dat niet alleen de stad, maar ook de Leuvense bedrijven en de inwoners hun steentje kunnen bijdragen om Leuven klaar te stomen voor een toekomst met meer droogteperiodes. De stad wil samen met haar inwoners het verschil maken en moedigt ze dan ook aan om zelf ook initiatief te nemen. Dat doet ze met subsidies voor onder andere de ontharding van voortuinen, het aanleggen van een groendak, een geveltuin of een regenwaterput. Wil jij graag weten hoe je met jouw (stads)tuin een rol kan spelen in het aangenamer maken van de stad en het temperen van extreem weer? Lees hier ons artikel met enkele basistips voor een gezonde en robuuste stadstuin.

Geveltuintjes in Leuven

“Bovendien zetten we een ‘onthardingsprogramma’ op waarbij we grote, verharde, stenen oppervlaktes opbreken, vergroenen en waterdoorlatend maken”, legt schepen Vansina uit. “Aan de hand van voorbeelden inspireren we de Leuvenaars om vanaf 2021 zelf een onthardingsvoorstel in hun buurt in te dienen dat de stadsdiensten dan kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld van participatie van de Leuvenaars en van ‘samen de stad maken’.”

Ook bijdragen aan een duurzame toekomst? Word lid van Leuven 2030, al vanaf €15 per jaar.