Eerste resultaten onderzoek hitte-eilandeffect KU Leuven

Eerste resultaten onderzoek hitte-eilandeffect KU Leuven

Nieuws
Meer groen verlicht het hitte-eilandeffect in de stad
Logo Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

In steden is de luchttemperatuur doorgaans warmer dan in de omliggende landelijke gebieden. Dit fenomeen staat bekend als het stedelijk hitte-eilandeffect en ontstaat voornamelijk door de grote aanwezigheid van materialen zoals asfalt en beton. In 2019 startte KU Leuven, in samenwerking met Leuven 2030, Stad Leuven, KMI en WOW een onderzoek naar het hitte-eilandeffect in Leuven. Via het Leuvencool-project wil KU Leuven een volledig overzicht van het aanwezige groen in de stad krijgen en inzicht verwerven in hoe het groen in de stad (zoals parken, tuinen, laanbomen, …) optimaal georganiseerd kan worden om effectief hittestress te verminderen. De eerste resultaten van het onderzoek zijn binnen en we zetten deze graag op een rijtje.


Dankzij de hulp van vele Leuvense tuineigenaars weten we ondertussen dat het hitte-eiland in Leuven echt bestaat en dat tuinen en groene ruimten wel degelijk belangrijk zijn in de strijd tegen hitte. Bovendien wordt het meetnetwerk nog steeds uitgebreid. Zo staan er sinds kort weerstations op het Martelarenplein, in de tuin van museum M, het Sint-Maartensdal, de Kruidtuin en de Naamsestraat. Het meetnetwerk bestaat nu uit bijna 90 weerstations

Dag-nachttemperatuur

KU Leuven student Bio-Ingenieurwetenschappen Eva Beele kon onder begeleiding van prof. Ben Somers heel wat analyses uitvoeren op de data die de weerstations verzamelden. In haar masterproef toont ze aan dat tijdens warme dagen de gemiddelde nachttemperatuur van de weerstations in het meer dichtbebouwde Leuven en Kessel-Lo aanzienlijk hoger lag dan deze in de Leuvense randgemeenten. Tussen het warmste (stedelijke) en koudste (landelijke) station werden tijdens hittegolfdagen zelfs verschillen in nachttemperaturen van 5°C-6°C opgemeten. Tijdens de dag waren de verschillen veel kleiner.

De figuur hieronder toont de nachttemperaturen (°C) voor de weerstations in het stedelijke versus het landelijke gebied in en rond Leuven. De stippellijnen geven het gemiddelde weer voor de volledige groepen, de volle lijnen dat van de stations met de meest extreme waarden.

Vegetatie zorgt voor lokale verkoeling

Daarnaast kon worden aangetoond dat de aanwezigheid van vegetatie wel degelijk een lokaal verkoelend effect heeft. Beele ontdekte dat zowel de hoeveelheid groen als de exacte inplanting ervan een belangrijk effect hebben op het verlagen van de luchttemperatuur en hittestress in de binnenstad. Grote oppervlakten groen met een onregelmatige vorm (en dus grotere omtrek) zijn bijvoorbeeld het meest efficiënt om luchttemperaturen te doen dalen. Ook kon ze aantonen dat bomen en gazon een andere invloed hebben op de luchttemperatuur.

Meer onderzoek nodig

Hoewel deze eerste resultaten veelbelovend zijn, blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Meer onderzoek is nodig om een beter inzicht te krijgen in hoe tuinen en groene ruimte de luchttemperatuur op verschillende ruimtelijke en temporele schalen beïnvloeden.

Ook bijdragen aan een duurzame toekomst? Word lid van Leuven 2030, al vanaf €15 per jaar.