Energietransitie en sociaal beleid gaan hand in hand voor de Leuvense energieconsulent

Energietransitie en sociaal beleid gaan hand in hand voor de Leuvense energieconsulent

Energie
Dries Vleugels - energieconsulent
Logo Leuven 2030
Het verhaal van
Dries

Sinds drie jaar kunnen Leuvenaars met al hun vragen over duurzaam renoveren terecht bij energieconsulent Dries Vleugels (31). Dries studeerde af als sociaal werker en is al lang geëngageerd rond duurzaamheid en wat dat concreet voor de mensen kan betekenen. Sien van Leuven 2030 moet dit keer niet op pad, want ze ontmoet Dries op het stadskantoor voor een gesprek.


Als energieconsulent bij stad Leuven zorgt Dries ervoor dat energierenovaties kwaliteitsvol uitgevoerd worden. Hij begeleidt Leuvenaars gratis met advies rond energieverbruik, duurzaam bouwen en verbouwen, en het aanvragen van premies. Daarnaast houdt Dries zich bezig met het verbinden van klimaatbeleid met het woonbeleid.

'Mijn werk draait rond energie en klimaat. Ik vind dat heel fijn: alles dat te maken heeft met de transitie naar hernieuwbare energie vind ik het interessantste dat er is.'

'Het klimaatprobleem is de grootste uitdaging waar we voor staan. Het is prioriteit nummer één en het hele beleid moet eraan afgetoetst worden. Dat is belangrijk om het welzijn van de hele gemeenschap te beschermen. Binnen mijn job probeer ik me daarvoor in te zetten door er voluit voor te gaan!'

Dries Vleugels
Dries Vleugels

Energietransitie en sociaal beleid gaan hand in hand

Dries ziet in de huidige omslag naar hernieuwbare energie en warmte niet enkel een kans om de zwaksten te beschermen, maar zelfs een gelegenheid om hen een stap vooruit te helpen. 'Deze omslag moeten we aangrijpen om ons sociaal beleid te versterken, want de energietransitie en een goed sociaal beleid zijn niet tegengesteld aan elkaar. Als dat wel zo lijkt, zijn we fout bezig.'

'Om fouten uit het verleden te vermijden, moet het klimaatbeleid rekening houden met het totaalplaatje. Via de groenestroomcertificaten bijvoorbeeld konden mensen die boven een bepaalde inkomensdrempel zaten sterk profiteren van de energietransitie, terwijl de netbeheerders de kosten van dat systeem aan elke burger doorrekenden. Een grotere groep mensen dan we denken kan tot nu toe niet van die voordelen profiteren, bijvoorbeeld omdat ze geen eigen woning hebben, of geen spaargeld om hierin te investeren.'

Deze omslag moeten we aangrijpen om ons sociaal beleid te versterken, want de energietransitie en een goed sociaal beleid zijn niet tegengesteld aan elkaar. Als dat wel zo lijkt, zijn we fout bezig

Dries Vleugels

'En net die mensen moeten we maximaal ondersteunen om mee te doen met de klimaattransitie. We moeten er zelfs voor zorgen dat hun persoonlijke situatie verbetert. Mensen moeten er sterker uitkomen. Dat is de rol van een sociaal werker: mensen versterken, zodat ze meer vat krijgen op hun eigen situatie. Empowerment op een manier die ook groen is, want die twee zijn perfect combineerbaar.'

Ook op sociaal vlak is Dries dus duidelijk gemotiveerd. 'Die visie drijft mij om me hier elke dag voor in te zetten.'

Obstakels bij de energietransitie

Op de vraag van Sien of we de omslag naar een duurzame samenleving op tijd kunnen maken, antwoordt Dries optimistisch. 'We zitten nog heel ver van ons doel, maar ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen bereiken. Er zijn verschillende realistische paden.'

'Als lokale overheid staan we het dichtst bij de burger: we hebben veel contact met de gemeenschap van Leuvenaars. Als stad proberen we mensen zo veel mogelijk tools te geven om voor zichzelf de duurzame transitie te maken. Dat is een enorme uitdaging, want die rol had de lokale overheid in het verleden niet. En daarbij stuiten we op grote hindernissen. Van de lokale overheid wordt veel verwacht, maar er worden weinig middelen voorzien. Dat werkt soms frustrerend.'

Als stad proberen we mensen zo veel mogelijk tools te geven om voor zichzelf de duurzame transitie te maken.

Dries Vleugels

Aan de kant van de Vlaamse overheid loopt het beleid stug en traag, merkt Dries op. 'Er zijn veel goedbedoelde initiatieven, maar die maken niet altijd het grote verschil. De burenpremie om een BENOvatiecoach aan te stellen die een gezamenlijk renovatieproject begeleidt, bijvoorbeeld: soms kan dat helpen, maar de essentiële belemmeringen worden hiermee niet weggewerkt. Ook hangen er veel administratieve lasten aan vast.'

Dries Vleugels
Dries Vleugels

Daarnaast is het beleid niet altijd coherent. 'Zo blijft de Vlaamse renovatiepremie het plaatsen van een stookolieketel subsidiëren. Ook de digitale meters die eraan komen, vormen een bedreiging voor het plaatsen van zonnepanelen, omdat de voordelen van de terugdraaiende teller op termijn niet behouden blijven. Ten slotte willen we opschuiven richting meer hernieuwbare verwarmingssystemen zoals warmtepompen, die op elektriciteit werken, maar die vooral in de winter draaien, terwijl zonnepanelen vooral energie opleveren in de zomer. Als daarvoor geen interessante regeling komt, vrees ik dat er omwille van het prijsverschil tussen elektriciteit en gas juist weer meer gasketels worden geplaatst.'

Mochten we een Vlaamse overheid hebben met het engagement van het Leuvense stadsbestuur, dan ben ik optimistisch over de klimaattransitie.

Dries Vleugels

'De Vlaamse overheid, de VREG en de netbeheerders slagen er moeilijk in om aan een gemeenschappelijke langetermijnvisie te werken, wat weleens teleurstelt. Omdat ik tussen de verschillende beleidsdomeinen werk, merk ik dat in de praktijk. Mochten we een Vlaamse overheid hebben met het engagement van het Leuvense stadsbestuur, dan ben ik optimistisch over de klimaattransitie. Ik mis die houding op dat niveau.'

Persoonlijke inspanningen

Naast het engagement dat Dries in zijn job steekt, probeert hij in zijn persoonlijke leven ook consequent duurzame keuzes te maken. Dries is getrouwd en heeft twee jonge kinderen.

'We hebben onlangs één van de twee auto's van ons gezin weggedaan en vervangen door een elektrische bakfiets. Dat verkleint onze voetafdruk al behoorlijk. Momenteel kunnen we helaas niet zonder die ene auto. Ook eet ik sinds kort geen vlees meer. In de toekomst willen we onze eigen woning nog verduurzamen. Zo hebben we onlangs zonnepanelen besteld. En we hebben al vijf jaar bewust het vliegtuig niet meer genomen.'

In de ideale wereld dragen alle mensen hun verantwoordelijkheid zonder schuldgevoel. De klimaatuitdaging zou een kans zijn (...) om mensen samen te brengen en gezamenlijk te doen nadenken over de mogelijke voordelen van de situatie

Dries Vleugels
Dries Vleugels
Dries Vleugels

De ideale toekomst van Dries

Sien vindt het altijd fijn de vraag te stellen naar een ideale toekomst. Waar droomt Dries van?

'In de ideale wereld dragen alle mensen hun verantwoordelijkheid zonder schuldgevoel. De klimaatuitdaging zou een kans zijn voor empowerment op gemeenschappelijk niveau, om mensen samen te brengen en gezamenlijk te doen nadenken over de mogelijke voordelen van de situatie.'

'In een perfecte toekomst zie ik mensen minder zaken ondergaan, maar net de dingen naar zich toe trekken en aanpakken. Je zou actief de keuze kunnen maken je op een bepaalde manier te verplaatsen, op een bepaalde manier te werken, en je woning aan te passen aan je levensfase.'

'Ten slotte maakt iedereen zich in de ideale toekomst gewoon minder zorgen. Er zouden voldoende opties zijn om zonder schrik een duurzame keuze te maken. De overheid zou goed voor de mensen zorgen. Dat is het belangrijkste: de zorg zou terug centraal staan in het klimaatverhaal.'

r

Nood aan advies en begeleiding rond energieverbruik, duurzaam bouwen en verbouwen?

Voor advies en begeleiding rond energieverbruik, duurzaam bouwen en verbouwen, en het aanvragen van premies kunnen Leuvenaars gratis terecht bij de energieconsulent. Een afspraak maken kan via www.leuven.be/afspraak (kies voor het energieloket), via mail (energiecoach@leuven.be) of telefonisch (016/27.24.06).