Gebouwen worden gratis CO₂-neutraal

Gebouwen worden gratis CO₂-neutraal

Gebouwen
Klimaatneutrale drukkerij Van der Poorten
p
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Duurzaamheid is voor Drukkerij Van der Poorten heel belangrijk. In het verleden hebben zij al vele inspanningen geleverd om hun werking klimaatneutraal te maken. Sinds kort gaan ze een stapje verder. Ze sloten een energieprestatiecontract af met Factor4 en verwachten hun gebouwen hiermee gratis CO₂-neutraal te maken.


Klimaatneutrale drukkerij

Drukkerij Van der Poorten is al geruime tijd bezig met duurzaamheid. De drukkerij sloot een aantal jaren geleden een samenwerkingsakkoord af met CO2logic om de CO₂-voetafdruk van de drukkerij in kaart te brengen, te verminderen en te compenseren. Sindsdien levert de drukkerij 100% klimaatneutraal drukwerk. Ze drukken op FSC®- of PEFC® gecertificeerd papier en maken gebruik van biologische inkt. Dit geldt voor al hun drukwerken, dus niet alleen voor de klanten die hierom vragen.

Daarnaast hebben ze een dak vol zonnepanelen, waarmee ze 100% groene energie produceren, en die de drukkerij in meer dan een derde van haar energiebehoefte voorzien. Ook de stroom die ze van het netwerk afnemen, is 100% groen. Bovendien sorteren en recycleren ze alle (grafische) afvalproducten en rijden ze zoveel mogelijk met een elektrische wagen naar klanten. Maar Drukkerij Van der Poorten wilde (nog) meer doen en ging op zoek naar de mogelijkheden.

“Onze gebouwen worden gratis CO₂-neutraal”

De drukkerij vond haar antwoord bij Factor4. Factor4 zoekt in bestaande gebouwen naar maatregelen die het energieverbruik verminderen. Ze gebruiken de winst van de energiebesparing om te investeren in hernieuwbare energie en CO₂-compensatie. Dirk Van der Poorten (afgevaardigd bestuurder, Van der Poorten nv): “We verwachten dat de netto winst van het project met Factor4 voldoende zal zijn om de jaarlijkse kost voor CO₂-compensatie van de gebouwen te dekken. Op die manier worden onze gebouwen eigenlijk gratis CO₂-neutraal. Doordat we ook de CO₂-compensatiekost van het aangekocht papier op ons nemen, proberen we een voorbeeldrol te spelen in onze sector.”

Factor4 brengt onder andere de CO₂-uitstoot van de gebouwen in kaart, doet haalbaarheidsstudies en zoekt naar de beste opportuniteiten. Ze selecteert de beste en meest efficiënte manier om de beloofde besparing te realiseren en zorgt voor een correcte uitvoering van de maatregelen. Kristof Descheemaeker (Energie-expert, Factor4): “Bovendien garanderen wij de afgesproken prestaties. Als die niet gehaald worden, betalen we de klant terug. Dankzij het prestatiecontract wordt Drukkerij Van der Poorten volledig ontzorgd bij het realiseren van de energiebesparing.”

Filip Van Wezemael (bestuurder - Van der Poorten nv) is erg tevreden over het project. “Er wordt niet alleen gefocust op energiebesparing. Ook het werkcomfort wordt mee opgenomen in het project. Zo zullen de bestaande drukschommelingen in het persluchtnet verdwijnen, zal de bedrijfszekerheid verhogen en zal ook het visueel comfort optimaal zijn”, aldus Filip.

Practice what you preach

Factor4 werkt zelf ook CO₂-neutraal. Bij Factor4 beperken ze hun impact onder andere door gebruik te maken van het openbaar vervoer en de fiets, door efficiënt gebruik te maken van kantoorruimte en papier en door groene elektriciteit aan te kopen. De resterende emissie compenseren ze door een klimaatproject van CO2logic te steunen. Dankzij een nauwe samenwerking met CO2logic kunnen zij hun klanten helpen hetzelfde te doen. “Vaak is de winst van de energiebesparing voldoende om de resterende CO₂-uitstoot te compenseren”, besluit Kristof.

Drukkerij Van der Poorten - klimaatneutrale werking Klimaatneutrale drukkerij - Van der Poorten