Hoe evolueert de luchtkwaliteit in de binnenstad van Leuven?

Hoe evolueert de luchtkwaliteit in de binnenstad van Leuven?

Nieuws
Resultaat nulmeting Black Carbon 2016 - Luchtkwaliteit tijdens de weekdagen Resultaat nulmeting Black Carbon 2016 - Luchtkwaliteit tijdens de weekdagen
p
Leuven 2030
Leuven 2030
Door de redactie

Van 29 april tot midden juni 2017 voeren Leuven 2030 en het burgerplatform Straten Vol Leuven een tweede meting uit van de luchtkwaliteit van de Leuvense binnenstad. Vrijwilligers van Leuven 2030 en Straten Vol Leuven fietsen een vast traject van 14 km door de Leuvense binnenstad om de hoeveelheid Black Carbon (roet) te meten. Black Carbon is één van de meest schadelijke componenten van fijn stof, dat onder andere wordt uitgestoten door gemotoriseerd verkeer.


De fietsers dragen een geavanceerd meettoestel van VITO op het lichaam, dat meet hoeveel roet ze op het traject inademen. Het traject is zo gekozen dat heel verschillende plekken in de binnenstad worden gemeten en onderling vergeleken kunnen worden: brede en smalle straten, drukke straten en woonstraten, parken, straten in helling en vlakke straten, ..

De meting is een vervolg op de nulmeting die Leuven 2030 en Straten Vol Leuven vorig jaar, vóór de invoering van het verkeerscirculatieplan, organiseerden op hetzelfde traject in de Leuvense binnenstad. De nieuwe meting wordt uitgevoerd om te kunnen vaststellen of het circulatieplan nu al impact heeft op de luchtkwaliteit in de Leuvense binnenstad en dus op de gezondheid van haar inwoners en bezoekers.

Ook deze tweede meetcampagne wordt gefinancierd met middelen van de provincie Vlaams-Brabant.

Nulmeting Black Carbon 2016 Nulmeting Black Carbon 2016. Links: concentratie van black carbon tijdens drukke momenten (spits op weekdagen). Rechts: concentratie van black carbon tijdens rustige momenten (zaterdagochtend en zondag).